Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 13 december 2014

Ulcer index

Ulcer index

  • Wat is de ulcer index
  • Waar gebruik je de ulcer index voor?
  • De relatie met de variantie en de standaarddeviatie


Een techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde Ulcer index.

De werking van deze Ulcerindex laat zich het beste duidelijk maken aan de hand van de paar grafiekjes die we hieronder tegenkomen .

In het eerste plaatje zien we een koersgrafiek, bijv van een index.


ulcer index

Gesteld dat de fondsbeheerder kan zou zien de toppen en de dalen goed te voorspellen, dan zou hij maatregelen kunnen nemen tegen deze dalingen.

Zijn beleggingsfonds zou dan de curve uit het middelste plaatje moeten hebben.

Dit is in de praktijk vrijwel nooit het geval.

Daarom geeft het oppervlak tussen de ideale lijn en de werkelijke grafiek, zoals aangegeven in het derde plaatje, een indicatie voor het risico van het fonds .

De grootte van het oppervlak is de zogenaamde ulcer-index.

Hoe groter de waarde, hoe groter het risico van het fonds.

Nog een artikeltje over de Ulcer index dat eerder in een publicatie van ons verschenen is. 


Een maagzweer van de variantie.


Stel u bent beheerder van een beleggingsfonds, vermogensbeheerder of iets dergelijks. In elk geval, u beheert een enorme zak geld. Dan beschikt u natuurlijk over allerlei mogelijkheden om toppen en dalen in de markt vrij exact te voorspellen, of tenminste te signaleren. Bij dalen koopt u bij, bij toppen dekt u de zaak even af. Hiervoor zijn een groot scale aan middelen beschikbaar. 
Waar een normaal, onbeheerd beleggingsfonds een wilde koers (linkerplaatje) kan varen, zal de koers van een goed beheerd fonds een stuk rustiger zijn, en zou in het ideale geval de curve van de rechterfiguur moeten benaderen waarbij de dalen zijn “opgevuld”.

Teneinde de mate van risico van een fonds, ofwel de mate van professionaliteit van het beheer van het vermogen te meten is de ulcerindex ontwikkeld, die in feite de blauwe vlekken onder de horizontale lijn meet.

 De ulcerindex van 1 fonds zegt uiteraard niets, je moet er een aantal met elkaar vergelijken. 

Waarbij dan het fonds met de laagste index het laagste risico heeft.

Hieronder afgebeeld als willekeurige keuze het toenmalige  ABNAMRO All in fund. 


voorbeeld Ulcer index

Ja, maar zeggen velen, als risico gebruik je toch de variantie of standaardafwijking ? Die is inderdaad erg populair om als maatstaf van risico te dienen Maar om de juiste zin ervan te zien eens een klein stukje spreadsheet en de bijbehorende grafiek:
100
130


110
126

115
128

120
125

115
120

118
122

122
118

120
115

125
120

128
115

126
110

130
100
8.38
8.38
 

 

We zien twee kolommen koersen, die elkaars spiegelbeeld zijn. Maar zie nu: beide kolommen hebben dezelfde standaardafwijking van 8.38. Ze hebben dus hetzelfde risicoprofiel volgens de aanhangers van de variantie dan wel de daarvan af te leiden standaarddeviatie 

Maar welk fonds heeft u liever in portefeuille? De blauwe of de roze lijn?U mag kiezen.

Is de ulcerindex dan het absolute antwoord op de vraag welk beleggingsfonds we kiezen moeten? Nee, natuurlijk niet. Want een fonds met een hoger risico kan ook een veel hogere opbrengst hebben. We zullen dan ook beide tegen elkaar aan moeten zetten om tot een goed antwoord op deze interessante en belangrijke vraag te kunnen komen.

En wat die maagzweer in de kop betreft, zoekt u de betekenis van ULCER in het Engels maar eens op.  

Gebruikte begrippen in ulcer index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
fondsbeheerder
  ... een fondsbeheerder is een persoon die een beleggingsfonds beheert en dus de daarmee samenhangende beslissingen neemt de fondsbeheerder wordt ook wel...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
koersgrafiek
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.