Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 6 oktober 2014

resterende looptijd

Resterende looptijdDe resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd.

De resterende looptijd is het gedeelte van de oorspronkelijke looptijd waarbij een aangegane overeenkomst nog doorloopt tot zijn vervaldag.
Gebruikte begrippen in resterende looptijd


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer
pro resto
  ... we spreken van pro resto bij het bedrag dat overblijft nadat een deel van een lening is afgelost pro...Lees meer

Begrippen waar resterende looptijd in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

looptijd van een optie
  ... de looptijd van een optie is de maximale termijn waarbinnen een opties een recht vertegenwoordigt na het verstrijken van...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
liquiditeitsbeslag
  ... onder het liquiditeitsbeslag verstaan we het noodzakelijke aanhouden van liquide middelen door de algemene banken om aan de dagelijkse opvragingen...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
discontabele activa banken
  ... met het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij...Lees meer
gemiddelde uitlotingswinst
  ... de gemiddelde uitlotingswinst wordt gebruikt bij rendementsberekeningen van obligaties om een goed beeld te krijgen hierbij wordt de uitlotingswinst...Lees meer
koersrisico obligatie
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer
obligatie koersrisico
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
kredietequivalent
  ... onder het kredietequivalent verstaan we de totale som van de kosten van vervangende transacties indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
boeterente
  ... boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
formele liquiditeiten
  ... onder de formele liquiditeiten verstaan we vorderingen en dergelijke deze vorderingen kunnen onafhankelijk van de resterende looptijd gemakkelijk in kasmiddelen...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.