Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 7 oktober 2014

geschreven call

Geschreven callEr is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of -zoals dat dan heet- schrijven.

Dit schrijven kan zowel gedekt, als we de onderliggende waarde in bezit hebben (zg covered call ) als zonder dat we deze hebben.

Als we de onderliggende waarde niet in bezit hebben dan spreken we van ongedekt schrijven of naakt schrijven.

Column geschreven call

Het verkopen van callopties.

In een vorig artikel hebben we gezien dat een optie kunt kopen, en dat je dan met een calloptie een recht krijgt om bijvoorbeeld aandelen op een toekomstig moment voor een vooraf afgesproken bedrag te kopen.

Als je een recht hebt om te kopen, dan moet er dus iemand zijn bij wie je dat recht uit kunt oefenen. En die iemand mag zich niet bedenken, hij zit aan de verkoop vast, wat de koers van het aandeel waar de optie betrekking op heeft ook is.

Deze persoon is de verkoper van de calloptie, of ook wel de schrijver van de calloptie genaamd. Als u een calloptie verkoopt, dan neemt u de onvoorwaardelijke plicht op u om de aandelen te leveren voor het afgesproken bedrag. Ook al is dat veel hoger geworden.
Voor het feit dat u de plicht op u neemt om de aandelen te leveren, ontvangt u de premie, die de koper moet betalen.

Stel nu, dat u in april 100 aandelen ABC heeft, met een koers van 50. U verwacht niet dat ABC op korte termijn fors zal gaan stijgen, maar meer dat de koers ongeveer gelijk zal blijven. Nu schrijft u een contract (= 100 opties) call ABC okt 55. U ontvangt een premie van 2,50 per optie, dus 250 per contract. U neemt dan de plicht op u, om op de derde vrijdag van oktober, de uitoefendatum, 100 aandelen ABC te verkopen voor 55. Ook al staan ze dan op 100. Maar als de koers onder de 55 blijft, zal er niemand zijn om u aan uw plicht te houden. Ze kunnen de aandelen dan beter goedkoper direct via de beurs kopen dan via U. Maar de premie die u heeft ontvangen, die is voor U. Dus die is verdiend.

Zo kunt u dus verdienen in een markt die nauwelijks beweegt. Omdat u de aandelen heeft, loopt u niet veel risico. Het risico van daling van de aandelen is afgenomen, omdat u al 2,50 premie hebt ontvangen. Pas als het aandeel in oktober lager dan 47,50 staat kost het u geld. Daarboven maakt u winst.

Moet u toch verkopen, omdat de koers boven de 55 is gestegen, dan vangt u 55 voor uw aandelen, en de 2,50 premie had u al gehad. U vangt dus eigenlijk 57,50 per aandeel. Ofwel 7,50 winst op een investering van 50. !5% in 6 maanden is 30% op jaarbasis. Niet slecht dus.

Dit maakt het schrijven van opties voor bezitters van aandelen eigenlijk bijna verplicht. Het is eigenlijk alleen niet zinvol als de koers explosief stijgt. Maar  dat soort koersexplosies komt maar heel zelden voor.

Bent u nu altijd uw aandelen kwijt ? Nee. U kunt ook de opties terugkopen, en desnoods nieuwe schrijven. De premie die u ontvangt voor de nieuw geschreven callopties compenseert voor een groot deel, en soms bijna volledig, de kosten die u moet maken voor het terugkopen van de eerder geschreven callopties. Dit terugkopen en opnieuw schrijven noemen we het “doorrollen” van een calloptie.


Twee geschreven calls in één diagram. De groene is op de uitoefendatum, de rode is drie maanden verder. Die rode heeft nog niet de echte vorm van een winst/verlies diagram gekregen maar loopt wat ronder

Gebruikte begrippen in geschreven calloptie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
schrijven van opties
  ... onder het schrijven van opties verstaan we het op je nemen van een leverplicht bij callopties en een...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar geschreven calloptie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
roll down
  ... onder een roll down verstaan we het sluiten van een geschreven calloptie en het opnieuw schrijven van een calloptie...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer
option overwriting
  ... we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.