zondag 5 oktober 2014

markteconomie

MarkteconomieWe spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme (het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod) in deze economie een overheersende rol speelt.

Dit houdt echter niet automatisch in dat er sprake is van een volkomen concurrentie.

Een echte markteconomie heeft geen enkele vorm van inmenging van de overheid, allerlei niet bekende afspraken en verborgen agenda's of invloeden van buitenaf.

De perfecte markteconomie is moeilijk te vinden. Met name de overheid is vaak spelbreker.

Gebruikte begrippen in markteconomie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar markteconomie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

georienteerde markteconomie
  ... bij een georiënteerde markteconomie beslissen producenten en indirect de consumenten over de benodigde productie investeringen en de consumptie...Lees meer
industrial organization
  ... de veel gebruikte term industrial organization wordt in het nederlands de "externe organisatie" genoemd...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.