Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 10 oktober 2014

evenwicht

EvenwichtHet begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip, dat wil zeggen dat een situatie is ingetreden waarbij geen krachten meer werken die deze situatie kunnen veranderen.

Een dergelijke toestand is het inkomensevenwicht in de Keynesiaanse theorie: een hoogte van het nationaal inkomen waarbij de wensen van de besteders in vervulling kunnen gaan.

Bij het marktevenwicht worden de wensen van verkopers en kopers van een bepaald goed gerealiseerd.

Waar bij de doelstellingen van economische politiek van bijvoorbeeld een evenwichtige arbeidsmarkt sprake is, wordt niet alleen bedoeld dat vraag en aanbod in kwantitatieve zin bij elkaar aansluiten, maar ook in kwalitatieve zin.

Met evenwichtige groei bedoelt men toeneming van de nationale productie zonder grote schokken, ruimtelijk goed gespreid, rekening houdend met de kwaliteit van het milieu en dergelijke.

Het begrip evenwicht(ig) heeft hier doorgaans een ruimere betekenis.


Gebruikte begrippen in evenwicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
economische theorie
  ... er zijn in de loop der tijden vele economen geweest die ieder een economische theorie hebben ontwikkeld het voornaamste...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar evenwicht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

wet van de gemiddelden
  ... de wet van de gemiddelden komt uit de wereld van de kansberekening en komen we tegen bij...Lees meer
aanbodlijn
  ... De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
passief optimum
  ... onder passief geld of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
arbeidsmarktbeleid
  ... Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te...Lees meer
fondsenbalans
  ... de fondsenbalans zoals die door een bank wordt opgesteld is een in het algemeen geautomatiseerd administratief hulpmiddel dat dient om...Lees meer
formeel evenwicht
  ... het zogenaamde formeel evenwicht is in feite de basis van het moderne boekhouden er wordt mee aangegeven dat elke boekhoudkundige...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
assetliabilitymanagement
  ... Onder asset liability management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorie en aandelen onroerend goed vastrentende waarden...Lees meer
pariteit van koersen
  ... onder pariteit van koersen verstaan we het evenwicht in de koers op verschillende beurzen van een zelfde...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
stabiliteitspact
  ... in het stabiliteits en groeipact vaak het stabiliteitspact genoemd hebben de lidstaten van de europese unie vastgelegd dat elk land...Lees meer
positive cashflow collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
zero cost collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
neo klassieke economie
  ... de neoklassieke economie is een economische stroming die zich baseert op het gedachtengoed van de klassieke economie...Lees meer
salderingsrekening
  ... de salderingsrekening is een sluitrekening van de betalingsbalans die slechts tot doel heeft een formeel evenwicht op de balans te...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
chicago school
  ... de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen...Lees meer
countervailingpower
  ... onder countervailing power verstaan we de door de econoom john kenneth galbraith ontwikkelde gedachte dat tegenover de macht die...Lees meer
interestpariteit
  ... de zogenaamde interestpariteit is het evenwicht tussen 1 het verschil tussen een termijnkoers en een contante koers van een valuta...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.