Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 7 oktober 2014

Bank

BankEen bank (ook wel bankinstelling genomed) is een  bedrijf  uitoefent krachtens de Wet toezicht Kredietwezen.

Een bank dient dan ook als zodanig in een officieel en openbaar register ingeschreven te zijn.

Het werk van een bank bestaat ondermeer uit het opnemen en weer uitzetten van gelden.

Een vergunning van de Nederlandse Bank is dus altijd is noodzakelijk, waar de De Nederlandsche Bank NV ook toezicht op uitoefent. Een bank is daarmee een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, Wtk 1992 aangeduid.

primaire en secundaire banken

In het kader van deze kredietverlening wordt er gesproken van primaire banken en secundaire banken .

Branchevervaging van banken

Er heeft de afgelopen jaren een forse branchevervaging plaatsgevonden, waardoor banken veel meer doen dan alleen financiële zaken. Zo was een reisbureau eind vorige eeuw nog te vinden in sommige banken, deden ze aan makelaardij en uiteraard aan verzekeringen.

Deze branchevervaging is inmiddels vrijwel teruggedraaid en beperken de meeste banken zich weer tot hun kerntaken.

Vertalingen van Bank

Engels: bank
Gebruikte begrippen in bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

de nederlandse bank
  ... de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
openbaar register
  ... het openbaar register is een register dat is ingesteld en veelal in stand gehouden wordt door de overheid en...Lees meer
primaire banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar bank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
blocked fund
  ... de term blocked fund wordt gebruikt als een bank gelden of fondsen van een investeerder heeft gereserveerd voor eigen...Lees meer
incassoprovisie
  ... incassoprovisie is de vergoeding die een bank voor een incassoverrichting in rekening brengt...Lees meer
custodian
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financiã«le instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
all finanz
  ... Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn...Lees meer
allfinanz
  ... Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn een voorbeeld...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
fibonacci reeks
  ... de zogenaamde fibonacci reeks wordt gemaakt door een nieuw getal te vormen uit de som van de twee voorgaande getallen....Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
hypotheekbelofte
  ... onder de hypotheekbelofte verstaan we de belofte van de eigenaar van de onroerende zaak etc om...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
online trading
  ... de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
ninjahypotheek
  ... een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort...Lees meer
actiefbedrijf
  ... Binnen een bank spreken we van het actief bedrijf bij dat onderdeel van het bankbedrijf dat zich bezig houdt...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
balansverkorting
  ... Balansverkorting is een begrip uit de bancaire wereld wat wil zeggen dat het balanstotaal van een bank vermindert doordat de...Lees meer
balansverlenging
  ... Onder balansverlenging verstaan we een begrip uit de bankaire wereld waaronder het toenemen van de balans van de bank wordt...Lees meer
bankshopping
  ... Onder bankshopping verstaan we het gedegen bestuderen van de voorwaarden van bepaalde bankdiensten bij een aantal banken zodat een zo...Lees meer
bankvergunning
  ... Onder een bankvergunning verstaan we de vergunning die de nederlandse bank afgeeft aan een organisatie die zelf wil gaan bankieren...Lees meer
aandelendepot
  ... Onder een aandelendepot verstaan we de aandelen die bij een bewaarbedrijf als bijvoorbeeld een bank zijn ondergebracht zowel in fysieke...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
aanschrijvingsbericht
  ... We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven...Lees meer
alle beurzen order
  ... Onder een alle beurzen order verstaan we een order voor het aankopen of verkopen van nederlandse fondsen die...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
herstatt risico
  ... het zogenaamde herstatt risico is genoemd naar de duitsche herstatt bank het is het risico dat een valutatransactie slechts...Lees meer
too big to fail
  ... we zeggen van een bank dat deze too big to fail is als een faillissement zo'n grote...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsadvies adviesclient
  ... Bij de meeste vermogensbeheerders verstaat men onder een adviesclient een klant met een beleggingsportefeuille die zijn eigen beleggingsbeslissingen neemt maar...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
aanlappen
  ... Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
beige book
  ... Een belangrijke indicator voor de fed is het zogenaamde beige book elke bank die bij de fed is aangesloten...Lees meer
inactief geld
  ... onder inactief geld verstaan we 1 geld dat niet gebruikt wordt in de economie het is het geld in...Lees meer
leveraged buyout
  ... een leveraged buyout ofwel een lbo is een overname van een bedrijf of van voldoende aandelen om de macht...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
schierbank
  ... een schierbank wordt ook wel een near bank genoemd...Lees meer
structuurtoezicht
  ... onder het structuurtoezicht verstaan we het toezicht door de nederlandsche bank nv dnb op de naleving door kredietinstellingen van de...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
emi raad
  ... onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut...Lees meer
emiraad
  ... onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emissiebank
  ... een emissiebank is een bank die de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende instelling en deze vervolgens zelf...Lees meer
emissiehuis
  ... een emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties door een uitgevende instelling begeleidt...Lees meer
federal reserve system
  ... het federal reserve system ofwel fed is het stelsel van centrale banken in amerika hierbij is de fed...Lees meer
financieringspolis
  ... een zogenaamde financieringspolis is een polis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die het risico dekt dat een bank loopt...Lees meer
fixatieprovisie
  ... een fixatieprovisie is een vorm van provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
gestructureerd beleggingsproduct
  ... een zogenaamd gestructureerd beleggingsproduct is een vrij complex product dat is samengesteld uit allerlei beleggingsobjecten als aandelen obligaties en...Lees meer
handelstafel
  ... de handelstafel is was een organisatorische eenheid binnen een bank welke zich bezighoudt met de handel in effecten en onderhandse...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
margin call
  ... een margin call is een telefoontje van uw bank of commissionair dat u geld moet bijstorten voor uw margin...Lees meer
overnamekoers
  ... onder de overnamekas van een onderneming verstaan we de benaming voor de financieringsruimte van een onderneming om deze overname te...Lees meer
passief optimum
  ... onder passief geld of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat...Lees meer
rocket scientist
  ... de spottende term rocket scientist wordt vooral gebruikt voor de uitvinders van allerlei risicomanagement producten in combinatie met afgeleide...Lees meer
rogue trader
  ... een rogue trader is een trader die een enorm verlies heeft geleden en dat vervolgens goed gaat proberen te...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
open bewaargeving
  ... onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in...Lees meer
openbewaargeving
  ... onder open bewaargeving verstaan we een vorm van bewaargeving waarbij de bewaarnemer bekend is met de zaken die in...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
alternatief clausule
  ... De zogenaamde alternatief clausule is een vroegere regeling die inhield dat bij de bankgirocentrale bv afgekort ook...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
bankverzekeraar
  ... Een bankverzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen ã©ã©n organisatie...Lees meer
geldschepping buitenlands betalingsverkeer
  ... een speciale vorm van geldschepping is de de geldschepping door buitenlands betalingsverkeer...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
stichtingsverklaring
  ... de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
bermuda optie
  ... Een "bermudaoptie" is een optie die qua eigenschappen tussen de amerikaanse optie en de europese optie in zit de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
structured investment vehicle
  ... onder een structured investment vehicle of een siv verstaan we een buitenbalansconstructie die overeenkomt met een conduit...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
forward guidance
  ... forward guidance slaat op bepaald gedrag van directeuren van centrale banken directeuren van een centrale bank kunnen veel invloed hebben...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
iboxx
  ... de iboxx is een index voor bedrijfsobligaties opgezet in 2001 door de duitse beurs in samenwerking met zeven banken abn...Lees meer
private banking
  ... onder private banking verstaan we van oorsprong de bancaire tak die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer
hoofdrekeningbanken
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank is de rekening die iedere bank...Lees meer
huisbank
  ... de huisbank of ook wel huisbankier is de bank waarbij een bedrijf of concern zijn zaken concentreert zoals het voeren...Lees meer
loanarranger
  ... met het onvertaalbare begrip loan arranger wordt een bank of een andere financiële instelling bedoeld die zich bezighoudt met...Lees meer
old sofa syndrome
  ... het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het...Lees meer
saldoschatkist
  ... het zogenaamde saldo schatkist is het tegoed van het rijk bij de nederlandsche bank nv dat tot uitdrukking komt...Lees meer
impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
verkorte balans nederlandsche bank
  ... de verkorte balans van de nederlandsche bank nv is een andere benaming van de...Lees meer
importkrediet
  ... onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale...Lees meer
amortisingoption
  ... We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt...Lees meer
sparen
  ... jeugdspaarrekening is een verzamelnaam voor verschillende vormen speciale spaarrekeningen voor de jeugd de voorwaarden voor een jeugdspaarrekening verschillen per bank...Lees meer
kapitaalobligatie
  ... een kapitaalobligatie is een door een bank uitgegeven achtergestelde obligatie de obligatiehouders worden dus pas betaald als aan alle andere...Lees meer
kickback
  ... de kickback is een geldbedrag dat een vermogensbeheerder ontvangt van een bank als vergoeding voor het doen van transacties voor...Lees meer
kickbackvergoeding
  ... de term kickbackvergoeding is de vergoeding die aan vermogensbeheerders wordt betaald door de bank waar zij de orders voor hun...Lees meer
neutrale visie
  ... we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt...Lees meer
kapitaalcessie
  ... een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
kasaccreditief
  ... onder een kasaccreditief dat ook wel kwitantiekrediet wordt genoemd is machtiging van de ene bank aan een andere bank om...Lees meer
interventie
  ... onder een valutainterventie door een centrale bank verstaan we het actief optreden door die centrale bank op de valutamarkt...Lees meer
accijnsgarantie
  ... Met een accijnsgarantie wordt een speciale vorm van een garantie bedoeld die een bank afgeeft voor een cli ënt ten gunste...Lees meer
abstracte bankgarantie
  ... Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die...Lees meer
onafhankelijke bankgarantie
  ... een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze...Lees meer
acceptgiro
  ... Onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
OLA
  ... onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
acceptkrediet
  ... Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
afdekkingsopdracht
  ... Onder een afdekkingsopdracht verstaan we een schriftelijk verzoek van een bank van de begunstigde aan de bank van de...Lees meer
akte van vrijwaring
  ... Onder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die...Lees meer
algemeen gekruiste cheque
  ... een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige...Lees meer
algemenebank
  ... Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
anticipatiekrediet
  ... Onder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer
spaarbank
  ... een spaarbank is een bank die oorspronkelijk is opgericht om gezinnen tot sparen en daarmee tot een verstandig beheer van...Lees meer
spaarbankboekje
  ... voordat de geautomatiseerde rekeningen in zwang kwamen gaven spaarbanken het zogenaamde spaarbankboekje uit...Lees meer
focusbeleggen
  ... focus beleggen is het tegengestelde van gespreid beleggen uitgangspunt hierbij is dat je beter een paar bedrijven goed kunt volgen...Lees meer
fondsenbalans
  ... de fondsenbalans zoals die door een bank wordt opgesteld is een in het algemeen geautomatiseerd administratief hulpmiddel dat dient om...Lees meer
gesloten bewaargeving
  ... onder gesloten bewaargeving vertaan we een vorm van in bewaring geven bij een bank of een gespecialiseerd bedrijf waarbij...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
acceptbezorgingsprovisie
  ... Onder acceptbezorgingsprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het aanbieden ter acceptatie van een wissel...Lees meer
accepterende bank
  ... Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie...Lees meer
acceptprovisie
  ... Onder de acceptprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het accepteren van een wissel of onder accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnenleiden...Lees meer
adviserende bank
  ... De advisory sentiment index is ontwikkeld door awcohen van chartcraft de advisory sentiment index is een zogenaamde contrary indicator...Lees meer
altagarantie
  ... De alt a garantie was een door de nederlandse staat geboden garantie voor banken die besmette amerikaanse hypotheekbeleggingen...Lees meer
externecontrole
  ... een externe controle van een bedrijf is een controle die wordt uitgevoerd door of namens een derde partij...Lees meer
ondernemingsplan
  ... een goed ondernemingsplan ligt aan de wortel van elk bedrijf hierin wordt beschreven waarin het bedrijf zich onderscheid van vergelijkbare...Lees meer
oneigenlijke bankoverboeking
  ... van een oneigenlijke bankoverboeking is sprake bij inschakeling van een derde bank de bank is dus niet dezelfde bank als...Lees meer
open markt politiek
  ... we spreken van openmarktpolitiek bij het beleid van de centrale bank om de geldmarktrente te beïnvloeden de centrale bank...Lees meer
strafdisconto
  ... onder het zogenaamde strafdisconto verstaan we het discontopercentage dat boven het officiële disconto ligt en dat door de nederlandsche bank...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
kuddeeffect
  ... dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van...Lees meer
toewijzingsbericht
  ... het toewijzingsbericht is de bevestiging van een bank naar de klant met welk aantal aandelen eventueel nul hij bij een...Lees meer
beleningsrente
  ... De beleningsrente is het rentetarief waartegen banken bij de centrale bank krediet kunnen krijgen...Lees meer
geldkas
  ... onder de geldkassen van een bank verstaan we het kasgeld dat aangehouden wordt in de vorm van chartaal geld en...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
geldmarkt beleid
  ... het geldmarktbeleid is het beleid van een centrale bank dus in de guldentijd de nederlandsche bank nv maar nu de...Lees meer
guichetprovisie
  ... onder guichetprovisie verstaan we de vergoeding die een bank ontvangt die de mogelijkheid biedt om bij haar in te schrijven...Lees meer
keiretsu
  ... een keiretsu is een japanse term voor een groep samenwerende bedrijven die in het algemeen rond een bank gegroepeerd zijn...Lees meer
kredietbewaking
  ... de kredietbewaking is een vorm van toezicht van de bank op het nakomen en in de toekomst kunnen nakomen door...Lees meer
lender of last resort
  ... met de term lender of last resort bedoelen we de centrale bank als bankier van de banken...Lees meer
lombardtarief
  ... het lombardtarief is het tarief dat de banken in rekening wordt gebracht wanneer ze bij de centrale bank geld lenen...Lees meer
merchant bank
  ... een merchant bank is het brits equivalent van de amerikaanse commercial bank is in nederland te vergelijken met een "gewone"...Lees meer
termijndeposito
  ... onder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een...Lees meer
transitovergunning
  ... een transitovergunning is een toestemming van de nederlandsche bank nv voor het verrichten van transitoverkeer door het toekennen van...Lees meer
transitoverkeer
  ... onder transitoverkeer verstaat men goederenverkeer waarbij sprake is van doorvoer en geen invoerrechten worden betaald...Lees meer
uitvoeringsgarantie
  ... een uitvoeringsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat haar cliënt een toegewezen opdracht tot levering van goederen...Lees meer
opkoopfonds
  ... onder een opkoopfonds verstaan we een beleggingsfonds of groep grote beleggers die samenwerken om een meestal in nood verkerend bedrijf...Lees meer
tailgating
  ... tailgating is een niet ethische praktijk waarbij een commissionair of bank een eigen transactie plaatst als een klant dat doet...Lees meer
underwriter
  ... een underwriter wordt ook vaak ook managing underwriter genoemd...Lees meer
zachte commissie
  ... onder zachte commissie verstaan we het verschijnsel dat een bank diensten verleent aan een bij haar aangesloten vermogensbeheerder of...Lees meer
agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
freddie mac
  ... freddie mac is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage corporation...Lees meer
gedragslijn monetair toezicht
  ... onder de zogenaamde gedragslijn monetair toezicht verstaan we de gedragslijn die door de nederlandsche bank nv wordt opgesteld...Lees meer
kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
middelenbeheer
  ... de functie middelenbeheer zorgt voor het optimale beheer van de geldstromen die de bank verlaten of er juist binnenkomen...Lees meer
stresstest
  ... onder een stresstest verstaan we een simulatie ter bepaling van het maximale potentiële verlies op een handelspositie gedurende een specifieke...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer
verkrapping
  ... onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
vooreigenrekeningenrisico
  ... met de term voor eigen rekening en risico wordt bedoeld dat een handelaar trader in financiële...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
agentschap van de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een agentschap van de nederlandsche bank verstaan we een aparte vestiging van de nederlandsche...Lees meer
ADB
  ... De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azi ë...Lees meer
asian development bank
  ... De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azië...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
geldhoeveelheidbeleid
  ... in het geldhoeveelheidbeleid beschrijft een centrale bank het beleid met betrekking tot het inzetten van verschillende monetaire instrumenten om de...Lees meer
geldmarkt overschot
  ... we spreken van een geldmarktoverschot als er sprake is van een situatie waarin de gezamenlijke banken tezamen per saldo een...Lees meer
geldmarkttekort
  ... bij een zogenaamd geldmarkttekort wat ook wel een krappe geldmarkt wordt genoemd is er sprake van een situatie op de...Lees meer
geldscheppende bank
  ... een geldscheppende bank is een financiële instelling die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemenvoorbeelden van een geldscheppende bank zijn...Lees meer
herroepelijk documentair krediet
  ... een herroepelijk documentair krediet is een vorm van een documentair krediet dat de kredietopenende bank te allen tijde...Lees meer
kredietplafond
  ... het kredietplafond is het maximumbedrag dat de kredietverlening door de gezamenlijke banken in een bepaalde periode mag stijgen ten opzichte...Lees meer
liquiditeitsbeslag
  ... onder het liquiditeitsbeslag verstaan we het noodzakelijke aanhouden van liquide middelen door de algemene banken om aan de dagelijkse opvragingen...Lees meer
officiële deviezen reserve
  ... de officiële deviezenreserve is de reserve aan deviezen die de centrale bank in bezit heeft...Lees meer
offshore bank
  ... een offshore bank is een vestiging van een bank die onafhankelijk van de bank in thuisland opereert op de...Lees meer
open negotiatie krediet
  ... een open negotiatiekrediet is een voor negotiatie beschikbaar documentair krediet waaronder de negotiatie van wissels niet tot één bepaalde...Lees meer
open markt transactie
  ... onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
inschrijvenemissie
  ... we spreken van inschrijven bij een emissie als we onze bank of commissionair een order geven om...Lees meer
managing underwriter
  ... de managing underwriter soms ook gewoon "de underwriter" genoemd de managing underwriter is een bedrijfslid van de vereniging voor de...Lees meer
giraalgeld
  ... giraal geld is een vorm van geld dat je niet tastbaar in handen krijgt zoals bij chartaal geld maar...Lees meer
interventiekoers
  ... de interventiekoers was de hoogste of laagste koers van een valuta waarbij de centrale bank ingevolge de overeenkomsten binnen het...Lees meer
interventiepunt
  ... onder het interventiepunt verstaan we het uiterste punt van de koersontwikkeling in opwaartse of benedenwaartse richting van een valuta ten...Lees meer
looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
verstrekkingsnorm
  ... onder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever meestal een bank maximaal...Lees meer
wallet
  ... de term "wallet" kennem we natuurlijk als de engelse vertaling van onze portemonnee waarin we ons contacte geld menemen...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
bericht van nonbetaling of nonacceptatie
  ... Onder een bericht van non-betaling dan wel een bericht van non-acceptatie verstaan we ...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
beleggingsstudieclubs
  ... Van nature is de mens een sociaal wezen beleggers zijn ookmensen en willen daarom nogal eens graag...Lees meer
bewaardepot
  ... een bewaardepot is een effectenrekening bij een bank of commissionair waarop de aandelen die iemand in bezit heeft worden geadministreerd...Lees meer
leadmanager
  ... de leadmanager is een bank die door de debiteur voor een grote lening is benaderd en die andere banken tracht...Lees meer
modelcode
  ... de modelcode is een document waarin ondermeer het verbod op handelen door personen die over voorkennis kunnen beschikken is vastgelegd...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
tripartite overeenkomst
  ... de tripartite overeenkomst is in het leven geroepen omdat vermogensbeheerders niet altijd bankfaciliteiten hebben...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
bankkas
  ... Onder de bankkas verstaan we de kas van een bank die bestaat uit chartale betaalmiddelen en girale tegoeden bij de...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
commercialbank
  ... de term commercial bank komt uit de verenigde staten en deze bankvorm heeft geen exacte tegenhanger in nederland het...Lees meer
debiteurensubstitutie
  ... met de term debiteurensubstitutie wordt vervanging van de vordering bedoeld die bijvoorbeeld een bank op een debiteur heeft door een...Lees meer
gedwongenverkoop
  ... we spreken van gedwongen verkoop bij verkoop van aandelen door de bank wanneer iemands effectenportefeuille niet langer voldoende dekking...Lees meer
introductiebrief
  ... een introductiebrief is een brief waarmede een bank een cliënt introduceert bij één van haar correspondenten met in deze brief...Lees meer
kasmiddelenvaneenbank
  ... onder kasmiddelen van een bank verstaan we het tegoed in rekeningcourant bij de centrale bank en bij andere...Lees meer
monetaireautoriteit
  ... de zogenaamde monetaire autoriteit is een instantie die tot taak heeft om in het algemeen belang te waken voor...Lees meer
nostropositie
  ... de nostropositie is de stand van vreemde valuta's op de rekeningen van een bank bij buitenlandse correspondenten...Lees meer
OGV
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
onder gewoon voorbehoud
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
reference bank
  ... een reference bank behoort tot eén of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen...Lees meer
secundairebank
  ... een secundaire bank is een bank die weliswaar aan kredietverlening kan doen maar die het geld in tegenstelling...Lees meer
solvabiliteitspercentage
  ... het solvabiliteitspercentage is het percentage met behulp waarvan het minimumbedrag aan eigen vermogen en achtergesteld vermogen van een bank wordt...Lees meer
spaarkas
  ... een spaarkas is een instelling die van een bepaalde groep spaarders éénmalige of periodieke bijdragen ontvangt en de op de...Lees meer
periodiekafschrift
  ... financiële verantwoording door een bank van de voor een rekeninghouder gedurende een bepaalde periode verrichte mutaties...Lees meer
quasiamerikaanseoptie
  ... een "quasi amerikaanse optie" die ook wel de bermudaoptie wordt genoemd is een optie die qua eigenschappen tussen...Lees meer
vooruitbetalingsgarantie
  ... de vooruitbetalingsgarantie is de garantie die door de bank op verzoek van een leverancier of aannemer wordt gesteld wanneer deze...Lees meer
bericht van niet uitgevoerde order
  ... Onder een bericht van niet uitgevoerde order verstaan we een bericht van de bank waarmee onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie...Lees meer
buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
cross currency emissie
  ... een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank...Lees meer
dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
dekkingsaankoop
  ... als we meestal door onze bank tot een dekkingsaankoop worden verplicht dan bedoelt men daarmee de aankoop van aandelen om...Lees meer
ge´ndividualiseerde effecten
  ... onder geïndividualiseerde effecten verstaan we effecten waarvan de bank van ieder individueel stuk dmv het stuknummer vastlegt aan welke...Lees meer
ontvangsterkenning van deponering
  ... de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de...Lees meer
rainmaker
  ... een rainmaker is een grote belegger bank of instituut die een hoekman of vergelijkbaar aan belangrijke transacties helpt...Lees meer
safeloket
  ... onder een safeloket verstaan we een stalen kastje dat op zijn beurt binnen een bankkluis is gemonteerd...Lees meer
dekkingsvoorschriften bankbiljetten
  ... met de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de bankwet waarbij de nederlandsche bank nv een bepaald...Lees meer
discontabele activa banken
  ... met het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij...Lees meer
bereidverklaringsprovisie
  ... Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
bericht van acceptatie
  ... Onder het bericht van acceptatie verstaan we een bericht dat bijvoorbeeld ontvangen is van de incasserende bank waarin...Lees meer
bericht van betaling
  ... Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is...Lees meer
bericht van nonbetaling
  ... Onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie verstaan we een bericht...Lees meer
beroep van banken op de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een beroep van de banken op de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
beschikbaarstellingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
betalingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
uitbetalingsprovisie
  ... onder de beschikbaarstellingsprovisie die ook wel uitbetalingsprovisie wordt genoemd verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt als...Lees meer
blokkeren van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
geblokkeerde cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
gestopte cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
herroepen van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
blokkeren van een rekening
  ... met het blokkeren van een rekening wordt het opheffen van de vrije beschikking door een rekeninghouder bedoeld...Lees meer
beleggingsdepot
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
crediteurbetalingen
  ... onder het begrip crediteurbetalingen verstaan we grote aantallen crediteringen die vroeger door de schuldenaar rechtstreeks dus zonder tussenkomst van een...Lees meer
crediteurensubstitutie
  ... met het bankaire begrip crediteurensubstitutie wordt de vervanging bedoeld van de verplichting van bijvoorbeeld een bank tegenover een van zijn...Lees meer
dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer
depositorente ECB
  ... de depositorente ecb is een monetair instrument van de europese centrale bank waarmee de situatie op de geldmarkt in...Lees meer
deviezenbank
  ... een deviezenbank is een kredietinstelling die door de nederlandsche bank nv is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen...Lees meer
direct aangeslotene
  ... een direct aangeslotene was een bij necigef aangesloten financi ële instelling en is in de praktijk dus veelal een bank of...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
firmaverklaring
  ... onder de firmaverklaring verstaan we de akte waarin de ondernemer die een eenmanszaak onder een handelsnaam uitoefent verklaart dat hij...Lees meer
consortiale lening
  ... met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door ã©ã©n bank wordt verstrekt maar door een speciaal...Lees meer
gesyndiceerde lening
  ... met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door één bank wordt verstrekt maar door een speciaal...Lees meer
herfinancieringsinstrumenten
  ... met de herfinancieringsinstrumenten wordt de verzameling aan instrumenten bedoeld waarmee een centrale bank zoals de nederlandse bank of de europese...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv
  ... de liquiditeitsrichtlijn van de nederlandsche bank nv is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat...Lees meer
liquiditeitsvernietiging
  ... met de term liquiditeitsvernietiging bedoelt men de verkleining van de liquiditeitenmassa door geldvernietiging en de uitgifte van niet op korte...Lees meer
opslagrente
  ... onder de opslagrente verstaan we de extra rente die een bank bij een rekening courant in rekening kan brengen bijvoorbeeld...Lees meer
outright monetary transactions
  ... onder de outputgap verstaan we het verschil tussen de feitelijke productie van een land en de productiecapaciteit die maximaal mogelijk...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
overalllimit
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
parapluarrangement
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
prime bank
  ... prime bank is een verouderde internationale term voor een bekende bank bijvoorbeeld uit de wereldwijde top 25 of top...Lees meer
primerate
  ... de prime rate is het rentetarief dat amerikaanse banken aan eerste klas debiteuren in rekening brengen en dat tevens...Lees meer
prullenbakrekening
  ... een prullenbakrekening is een interne rekening waarop bij een bank binnenkomende betalingen waarvan de bestemming vooralsnog onbekend is tijdelijk worden...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentebeleid
  ... onder het rentebeleid verstaan we een door een bank gevolgde gedragslijn die wordt gehanteerd voor het vaststellen van de rente...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
zakelijke clienten
  ... de zakelijke cli ënten van een bank is de groep van cli ënten die gevormd wordt door ondernemingen instellingen verenigingen zelfstandig...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
commissie voor bank en financiewezen
  ... de commissie voor bank en financiewezen is de belgische toezichthouder op banken en andere financi ële instellingen...Lees meer
guichet commissie
  ... de guichet commissie is de vergoeding van de bank voor het beschikbaar stellen van haar loketten bij een emissie...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
communities re´nvestmentact
  ... de communities reinvestment act ofwel de cra is dankzij de lobby van actie groep acorn in 1977 door...Lees meer
CRA
  ... de ommunities reinvestment act ofwel de cra is dankzij de lobby van actie groep acorn in 1977 door...Lees meer
compenseerbare order
  ... een compenseerbare order is een effectenorder die aan een effectenhuis of een bank wordt gegund om bijvoorbeeld onderzoeksrapporten te...Lees meer
compliance regels
  ... de complianceregels bij een bank of andere financi ële instelling zijn bedoeld om transacties van medewerkers van banken te bewaken zodat...Lees meer
arrangementsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
conditiebrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
kredietbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synonie en in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
conditieregeling
  ... met de zogenaamde conditieregeling wordt een regeling bedoeld die die tot stand kan komen als resultaat van overleg tussen...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
eigenlijke bankoverboeking
  ... onder een eigenlijke bankoverboeking verstaan we een directe overboeking van de bank van de opdrachtgever naar die van de...Lees meer
ECB
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
eurovalutadeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
groeipercentage
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
spaarbewijs
  ... een spaarbewijs is een dagafschrift van een bank vroeger een spaarbankboekje dat dient als bewijs dat iemand geld gestort...Lees meer
speciale belening
  ... onder speciale beleningen verstaan we de aanvullende kredietsteun van de nederlandsche bank aan de particuliere banken boven het contingent...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
beursbedrijf
  ... onder het beursbedrijf verstaan we het onderdeel van het bedrijfmeestal een bank of commissionair dat specifiek bestemd is voor de...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
underperformer
  ... we spreken van een underperformer bij een aandeel dat minder in koers is gestegen dan de aex of waarvan verwacht...Lees meer
BIB
  ... de bib is de internationale bank die onder meer het betalingsverkeer verzorgt tussen nationale centrale banken...Lees meer
tombstone
  ... een tombstone is een advertentie in een zakenkrant gezet door een investment bank die verschijnt nadat bijv een effectenemissie heeft...Lees meer
ratiostrategie
  ... we spreken van een ratiostrategie bij een optiestrategie waarbij de aantallen van de longposities en shortposties verschillend zijn...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
doorlopende order
  ... een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat...Lees meer
federal deposit insurance corporation
  ... de federal deposit insurance corporation ofwel fdic is een overheidsorgaan in de usa dat orde op zaken...Lees meer
derogatieakte
  ... onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een...Lees meer
deviezenpositie
  ... onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank...Lees meer
discontopolitiek
  ... de zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de centrale bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen...Lees meer
discontovoet
  ... de discontovoet is een officieel door de centrale bank vastgesteld rentepercentage dat geldt als minimumtarief voor de geldmarkt...Lees meer
dispositie
  ... onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij...Lees meer
douanegarantie
  ... onder een douanegarantie verstaan we een speciale garantie naar de overheid toe in het bijzonder naar de ontvanger der invoerrechten...Lees meer
financieringsarrangement
  ... onder het financieringsarrangement verstaan we een speciaal arrangement dat de staat jaarlijks met de nederlandsche bank nv dnb treft...Lees meer
finetuning operaties
  ... de zogenaamde fine tuning operaties behoren tot de monetaire instrumenten van de europese centrale bank de ecb kan...Lees meer
flexibele wisselkoers
  ... we spreken van een flexibele wisselkoers bij een wisselkoers die binnen vrij ruime marges ten opzichte van de pariteit...Lees meer
schaduwbank
  ... het verschijnsel van de schaduwbank vinden we in grote uitgestrekte landen met een zwak centraal bestuur zoals china hierbij wordt...Lees meer
handel in vreemd bankpapier
  ... dit is de handel in vreemd bankpapier dus geld dat luidt in verschillende soorten valutas...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
informal investor
  ... informal investor is eigenlijk gewoon een duur woord voor een particuliere geldverstrekker voor veel projecten waar geld nodig is voor...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de mgh bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer
maatschappelijke geldvoorraad
  ... de maatschappelijke geldvoorraad is de hoeveelheid geld die door de centrale bank en de geldscheppende instellingen in omloop is...Lees meer
bankrun
  ... Het ingelegde geld van een spaarder wordt door een bank meermalen uitgezet dat betekent dat een bank onvoldoende contanten heeft...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
omzetprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
rekeningcourantprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
aanbiedende bank
  ... Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank die ook het incasseren bij de betrokkene verricht en als we...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
pasmunt
  ... onder het begrip pasmunt verstaan we de voor rekening van het rijk uitgegeven metalen muntstukken met een nominale waarde van...Lees meer
passagerekening
  ... een passagerekening is een bijzondere vorm van een speciale rekening courant deze kan door een bank bij een agentschap van de...Lees meer
passief bedrijf
  ... het passief bedrijf is het geheel van activiteiten binnen een bankinstelling dat gericht is op het aantrekken van middelen het...Lees meer
positiehouder
  ... een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent...Lees meer
postbank bv
  ... de postbank nv is de benaming voor de bankinstelling die op basis van de daartoe strekkende wet per...Lees meer
prekwalificatie
  ... een prekwalificatie is een voorinschrijving waarbij het bewijs geleverd moet worden aan de hand van bankverklaringen door bedrijven die aan...Lees meer
primaire bank
  ... een primaire bank is een bank die aan kredietverlening kan doen waardoor geldschepping optreedt dit verleende krediet behoeft een primaire bank...Lees meer
binnenlandse geldhoeveelheid
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
geldvoorraad
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
primaire liquiditeit
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
primaire liquiditeitenmassa
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
prioritycode
  ... de priority code is een code waarmee binnen het swiftverkeer de snelheid van aflevering van de berichten aan de...Lees meer
regulatie van de geldmarkt
  ... onder regulatie van de geldmarkt verstaan we het ingrijpen door de nederlandsche bank nv in de verhouding...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
reguleren rekeningcourant saldo
  ... onder het reguleren van de rekeningcourantsaldo van de de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
allowance
  ... Dde allowance is de overeenkomst tussen de schrijver van opties en een bank of commissionair in de allowance is vastgelegd dat...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
eigen beheer van effecten
  ... onder het eigen beheer van effecten verstaan we een het zelf beheren van een effectenportefeuille waarbij verder...Lees meer
fondsenstaat
  ... een fondsenstaat is een overzicht van de effecten die een cliënt bij de bank of commissionair in bewaring heeft...Lees meer
fondsgerichte transactie
  ... onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten...Lees meer
free riding
  ... onder freeriding verstaan we een ongeoorloofde praktijk bij een aandelenemissie waarbij een bank aandelen achterhoudt om ze na introductie...Lees meer
frontend fee
  ... met de term front end fee bedoelen we een vergoeding die door een bank gevraagd wordt bij een...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
handel voor eigen rekening
  ... we spreken van handel voor eigen rekening op de beurs als een bank of commissionair geen transacties...Lees meer
inschrijvingsbericht
  ... het inschrijvingsbericht is een bevestiging die door de bank of commissionair in effecten aan een cliënt wordt gezonden dat zijn...Lees meer
knipstaat couponafrekening
  ... de knipstaat couponafrekening is een staat waaruit blijkt welke bedragen aan coupons aan iedere cliënt die een bepaald fonds...Lees meer
koers vreemde valuta
  ... onder de koers vreemde valuta verstaan we de geldende marktprijs van buitenlands geld...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
mortgage bond
  ... een mortgage bond is een obligatie die gebaseerd is op een groep zwakke leningen waar de bank weer vanaf wilde...Lees meer
overgenomen emissie
  ... een overgenomen emissie is een emissie waarbij een bank of een groep van banken het zogenaamde emissiesyndicaat alle nieuw...Lees meer
bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
bedrijfs economisch toezicht
  ... onder het bedrijfseconomisch toezicht verstaan we de controle op de liquiditeit solvabiliteit en bedrijfsvoering van de banken en de...Lees meer
betalingsgarantie
  ... onder een betalingsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat bepaalde betalingen door een cli ënt verricht zullen worden...Lees meer
Bretton Woods
  ... Bretton Wwoods is een plaats in new hampshire vs waar in juli 1944 een belangrijke internationale vergadering werd gehouden...Lees meer
circulatiebank
  ... met de circulatiebank van een land wordt de bank aangeduid die in een bepaald land het meestal exclusieve recht heeft om...Lees meer
federal funds
  ... federal funds zijn kortlopende direct opvraagbare leningen van banken die bij de amerikaanse centrale bank gedeponeerd zijn en weer...Lees meer
fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
fixe deposito
  ... een fixedeposito is een depositio bij een bank met een vaste looptijd en een vooraf vastgestelde rente die aan het...Lees meer
float
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
fonds voor algemene rekening
  ... een fonds voor algemene rekening is een post op de balans van een nederlandse bank en waarop...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een fonds voor gemene rekening of ook wel beleggingsdepot genoemd is een vorm van een beleggingsfonds waarbij...Lees meer
garantie door de staat
  ... een zogenaamde garantie door de staat is een vorm van garantie waarbij de staat aan de kredietverlenende...Lees meer
garantiebedrag
  ... onder het begrip "garantiebedrag" verstaan we het maximale bedrag waarvoor een bank garant staat tegenover een derde op grond van...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
garantieprovisie
  ... onder de garantieprovisie verstaan we de provisie die de bank in rekening brengt voor een garantie die door de bank...Lees meer
gastgebruik
  ... onder het gastgebruik verstaan we de mogelijkheid dat een cliënt van de ene financiële instelling bij een andere gebruik maakt...Lees meer
geadviseerd documentair krediet
  ... onder een geadviseerd documentair krediet verstaan we een documentair krediet dat de begunstigde ontvangt zonder confirmatie van de...Lees meer
geconfirmeerd documentair krediet
  ... onder een geconfirmeerd documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waaraan een bank op verzoek...Lees meer
handelscheque
  ... 1 handelscheque is de benaming voor een cheque die is te onderscheiden van gestandaardiseerde en vaak gegarandeerde cheques zoals betaalcheque...Lees meer
handtekeningcontrole
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten...Lees meer
herfinancieringsactiviteiten
  ... met de herfinancieringsactiviteiten van een centrale bank als de ecb wordt het geheel aan activiteiten bedoeld om de geldmarkt te...Lees meer
herfinancieringsrente
  ... met de herfinancieringsrente wordt de rente bedoeld die de europese centrale bank in rekening brengt aan commericiële banken van landen...Lees meer
hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv is de rekening die...Lees meer
hypotheekbank
  ... een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
incasseerder
  ... de incasseerder is degene die belast is met het innen van een vordering op een derde dat kan een incasserende...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer
incasseren van een cheque
  ... het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door...Lees meer
indirecte kredietcontrole
  ... we spreken wel van een indirecte kredietcontrole als de centrale bank ingrijpt ter beheersing van de geldhoeveelheid en waarbij...Lees meer
indirecte vermogensverschaffing
  ... ondere indirecte vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt die met de tussenkomst van een financiële instelling zoals...Lees meer
IADB
  ... de inter american development bank ofwel iadb is speciaal opgezet voor de bevordering van de economie van...Lees meer
interamerican development bank
  ... de inter american development bank ofwel iadb is speciaal opgezet voor de bevordering van de economie van...Lees meer
IBOR
  ... de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden...Lees meer
interbank offered rate
  ... de inter bank offered rate is het rentetarief waartegen banken elkaar deposito's aanbieden...Lees meer
interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene...Lees meer
IBRD
  ... de international bank for reconstruction and development ofwel ibrd is de internationale bank voor herstel...Lees meer
international bank for reconstruction
  ... de international bank for reconstruction and development ofwel ibrd is de internationale bank voor herstel...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
investment bank
  ... onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt...Lees meer
kaskrediet
  ... een kaskrediet is een vorm van een documentair krediet dat voor betaling of acceptatie beschikbaar is gesteld aan de kas...Lees meer
arrangementsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
conditiebrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
ledencertificaat
  ... het zogenaamde ledencertificaat is een speciaal product dat de rabobank aanbood aan de trouwe leden van de bank...Lees meer
letter of credit
  ... een letter of credit afgekort aangeduid als l c is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
margeverplichting
  ... als u ongedekt in opties wilt handelen dan bent u verplicht om...Lees meer
marginale beleningsfaciliteit
  ... onder de marginale beleningsfaciliteit verstaan we de mogelijkheid die de europese centrale bank biedt aan particuliere banken om tegen...Lees meer
marginale beleningsrente
  ... onder de marginale beleningsrente verstaan we de rente die de europese centrale bank in rekening brengt aan particuliere banken...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
monetaire instrumenten
  ... de monetaire instrumenten die een centrale bank als de de nederlandsche bank nv tot de beschikking heeft zijn te...Lees meer
multilaterale ontwikkelingsbanken
  ... onder de multilaterale ontwikkelingsbanken vallen in elk geval de volgende inter en supranationale organen...Lees meer
mutatie
  ... een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een...Lees meer
mutatienota
  ... de mutatienota is een nota die door een bank als bijlage bij een dagafschrift aan de rekeninghouder wordt gestuurd dan...Lees meer
mutatie opgaven aan de nederlandsche bank nv
  ... de mutatieopgaven aan de nederlandsche bank nv zijn de opgaven die maandelijks aan de centrale...Lees meer
nationalisering
  ... nationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf...Lees meer
de nederlandse bank
  ... de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam...Lees meer
DNB
  ... de nederlandse bank ofwel afgekort tot dnb is de centrale bank van nederland gevestigd in amsterdam...Lees meer
nederlandse bankiersvereniging
  ... de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van...Lees meer
nederlandse spaarbankbond
  ... de nederlandse spaarbankbond is een vereniging van spaarbanken in nederland waarbij vrijwel alle spaarbanken zijn aangesloten...Lees meer
negotiatiekrediet
  ... een negotiatiekrediet is een vorm van een documentair krediet dat beschikbaar is voor de negotiatie van wissels die zijn getrokken...Lees meer
NBA
  ... het netto buitenlands actief afgekort tot nba is het verschil tussen de vorderingen van een bank op het...Lees meer
netto buitenlandsactief
  ... het netto buitenlands actief afgekort tot nba is het verschil tussen de vorderingen van een bank op het...Lees meer
netto lange bedrijf van een bank
  ... het netto lange bedrijf van een bank is het verschil tussen de kapitaalmarktbeleggingen van een...Lees meer
netto werkelijke rente
  ... onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage...Lees meer
niet risicogewogen hefboom
  ... de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de...Lees meer
non availability clause
  ... een non availability clause is een clausule in het contract van een eurovalutalening waarin de bank bepaalt dat de...Lees meer
nostro transactie
  ... een nostrotransactie is een transactie die voor ons als bank op een buitenlandse beurs wordt uitgevoerd door een correspondent...Lees meer
nostro disponent
  ... de nostrodisponent is de functionaris die de inkomende en uitgaande betalingen met betrekking tot de nostrorekeningen van alle afdelingen van...Lees meer
nostrorekening
  ... een nostrorekening is een rekening van bank a aangehouden in de boeken van bank b...Lees meer
note issuance facility
  ... een note issuance facility is een overeenkomst waarbij de bank garandeert dat het uitgegeven waardepapier ook wordt afgezet...Lees meer
officieel disconto
  ... onder het officieel disconto verstaan we het discontopercentage dat de de nederlandsche bank nv vaststelt en waarbij zij normaal...Lees meer
offshore lening
  ... een offshore lening is een lening verstrekt wordt door een bank die in een land gevestigd is waar de...Lees meer
omgekeerd koersrisico
  ... onder het omgekeerd koersrisico verstaan we het risico dat een bank loopt bij uitlenen van geld in een vreemde...Lees meer
omloopsnelheid spaargeld
  ... de omloopsnelheid spaargeld is de verhouding tussen de omvang van de opvragingen en het totale bij een bank aanwezige...Lees meer
onderhoudsgarantie
  ... garantie waarbij de bank garandeert dat een aannemer zijn verplichtingen gedurende de onderhoudstermijn zal nakomen...Lees meer
onderling werksaldo banken
  ... onder het onderling werksaldo banken verstaan we het saldo dat de ene bank bij een andere bank aanhoudt...Lees meer
oneigenlijk spaargeld
  ... onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid...Lees meer
onherroepelijk advies
  ... een onherroepelijk advies is een mededeling per telefoon van een bank aan haar cliënt dat ten gunste van diens...Lees meer
onherroepelijk documentair krediet
  ... een onherroepelijk documentair krediet is een vorm van documentair krediet dat niet gewijzigd of ingetrokken kan worden zonder...Lees meer
overtrekken van een rekening
  ... de overtrader ziet overal en altijd kansen om in de markt te stappen en hij doet dat ook nu is...Lees meer
parallelkoers vreemde valuta
  ... de parallelkoers vreemde valuta is de koers van een valuta op een niet door de deviezenautoriteiten of de...Lees meer
paraplu arrangement
  ... een parapluarrangement is een kredietarrangement tussen een moedermaatschappij en een bank waarvan ook de dochterondernemingen van de betrokken moedermaatschappij gebruik...Lees meer
permanente faciliteiten
  ... de permanente faciliteiten zijn de geldmarktinstrumenten van de centrale bank waarop banken op hun eigen initiatief een beroep kunnen...Lees meer
red clause
  ... een zogenaamde red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule geschreven in rode inkt op grond...Lees meer
reëele bankoverboeking
  ... een reële bankoverboeking is een overboeking waarbij zowel de opdrachtgever als de begunstigde zelf een bank is of een...Lees meer
regeling bijzondere financiering
  ... de regeling bijzondere financiering is een regeling tussen de staat en de nationale investeringsbank nv volgens welke deze...Lees meer
registratienummer
  ... het registratienummer is een door de nederlandse bank nv dnb toegekend nummer waaronder een rekening die door een nederlandse ingezetene...Lees meer
wisseldisconto
  ... het zogenaamde "wisseldisconto" is het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv dnb bereid is om schatkistpapier wissels en promessen voorzien...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
overdracht documentairkrediet
  ... onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van...Lees meer
ondergewoon voorbehoud afrekening
  ... de term onder gewoon voorbehoud afrekening wordt meestal afgekort tot "ogvafrekening"...Lees meer
franco provisie
  ... met de term "franco provisie" of engels free of commission verstaan we de het feit dat een cliënt geen...Lees meer
IBOR
  ... de afkorting ibor staat voor inter bank offered rates het zijn de tarieven die banken elkaar in rekening brengen...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer
cash margin
  ... onder de cash margin verstaan we het bedrag dat de bank op iemands bankrekening blokkeert in verband met het...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
dealingroom
  ... de dealing room van een bank is de afdeling waar men meestal per telefoon of direct op het beeldscherm...Lees meer
depotbericht
  ... een depotbericht is een bericht van een bank aan haar klanten meestal in de vorm van een bankafschrift waarop wordt...Lees meer
depotnummer
  ... onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een...Lees meer
direct public offering
  ... een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank...Lees meer
DPO
  ... een direct public offering ofwel een dpo is een emissie zonder tussenkomst van een bank...Lees meer
effectenclearing
  ... de effectenclearing is een instituut dat belast is met de administratie van te leveren en te ontvangen posities die voorvloeien...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
risicodragende belegging
  ... we spreken van een risicodragende belegging bij een vorm van investeren waarbij we het risico lopen dat we deze...Lees meer
sophisticated investor
  ... in de angelsaksische landen spreekt met van een sophisticated investor bij een belegger die over voldoende kennis van zaken...Lees meer
stukken vordering
  ... de stukkenvordering is het tegoed in stukken effecten van bijvoorbeeld nog te leveren effecten of delen daarvan door de verkopende...Lees meer
tracker
  ... een tracker of tracker fund is een aandeel een soort beleggingsfonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement...Lees meer
BUBA
  ... de term buba staat voor de duitse bundesbank de machtige centrale bank van duitsland...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
betalende bank
  ... onder de betalende bank verstaan we een bank die volgens de inhoud van een documentair krediet gemachtigd om is...Lees meer
binnenlandsincasso
  ... we spreken van een binnenlandse incasso bij een incasso waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser of begunstigde en...Lees meer
bisratio
  ... de bis ratio geeft aan hoe gezond de financi ële positie van een bank is hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit en...Lees meer
boete voor vervroegde opname
  ... onder de boete voor vervroegde opname verstaan we de kosten die door een bank in rekening worden...Lees meer
bonusbank
  ... in het politieke jargon is een zogenaamde bonusbank een bank die te hoge bonussen uitkeert aan het topmanagement...Lees meer
bron belasting op interest
  ... met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt...Lees meer
bruto maandlasten
  ... de bruto maandlasten zijn het bedrag wat u maandelijks verschuldigd bent aan degene bijvoorbeeld de bank die u de...Lees meer
bruto inkomen van de bank
  ... onder het brutoinkomen van de bank verstaan we het inkomen gevormd door de rentewinst plus de provisies...Lees meer
buitenlands actief
  ... onder het buitenlands actief verstaan we de vorderingen van een bank op het buitenland...Lees meer
buitenlandspassief
  ... onder het buitenlands passief verstaan we de schulden van een bank aan het buitenland...Lees meer
buitenlandse incasso
  ... we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste ã©ã©n van de betrokken partijen de debiteur de...Lees meer
BKR
  ... afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
corporate banking
  ... onder corporate banking verstaan we het geheel aan bankactiviteiten bij een bank dat gericht is op grote ondernemingen...Lees meer
debet staan in rekening courant
  ... de term debet staan in rekeningcourant is de meer formele benaming van het bekende begrip "rood staan"...Lees meer
debiteurenbeheer
  ... Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken we verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan...Lees meer
debiteurensaldo
  ... het debiteurensaldo is het totaal aan kredieten of leningen die op een bepaald moment door een bank aan een klant...Lees meer
debiteurentermijn
  ... de debiteurentermijn is de periode waarin iemand die geld heeft geleend van een bank of een bedrijf zijn schuld moet...Lees meer
depositofaciliteit
  ... de depositofaciliteit is een instrument van de europese centrale bank ecb waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de europese geldmarkt...Lees meer
depositogarantiestelsel
  ... het depositogarantiestelsel ofwel het dgs houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100000 euro terug kunnen krijgen indien de bank...Lees meer
depositorente
  ... de depositorente is de rente die een bank vergoedt op een deposito...Lees meer
depotbank
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financi ële instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
deviezen regime
  ... onder de term deviezenregime verstaan we de regels inzake de financi ële betrekkingen met het buitenland...Lees meer
directe garantie
  ... onder een directe garantie verstaan we een garantie waarbij de nederlandsche crediet verzekering maatschappij nv ncm zich rechtstreeks tegenover...Lees meer
directe kredietcontrole
  ... onder directe kredietcontrole verstaan we de voorschriften die een centrale bank aan de particuliere banken kan opleggen om hun...Lees meer
discontofaciliteit
  ... onder een discontofaciliteit verstaan we een door de bank met de klant overeengekomen mogelijkheid zodat deze klant wissels en promessen...Lees meer
disconto krediet
  ... onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de...Lees meer
discountrate
  ... de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat...Lees meer
discountrate
  ... de discount rate is het rentepercentage dat banken in de usa betalen als zij geld lenen van de staat...Lees meer
DNB certificaten
  ... dnb certificaten zijn kortlopende obligaties die worden uitgegeven door de nederlandsche bank om de geldhoeveelheid in ons land te...Lees meer
documentair krediet betaalbaar per zicht
  ... onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld...Lees meer
documentencontrole
  ... onder het begrip documentencontrole verstaan we in dit kader de procedure waarbij de bank zich ervan vergewist of de onder...Lees meer
domiciliëring
  ... onder het begrip domicili ëring verstaan we een opdracht aan een bank waarbij de schuldeiser een expliciete toestemming heeft gekregen van de schuldenaar...Lees meer
doorlopende afgifte
  ... onder doorlopende afgifte verstaan we de afgifte van pand bank en spaarbrieven waarbij geen inschrijvingsdatum of inschrijvingstermijn bestaat...Lees meer
ECB raad
  ... de ecb raad is de roepnaam voor de algemene raad van de europese centrale bank een van de bestuursorganen...Lees meer
ECB
  ... ecb is de afkorting voor de europese centrale bank die in frankfurt is gevestigd...Lees meer
elektronisch bankieren
  ... onder elektronisch bankieren verstaan we het geheel aan informatie uitwisseling en het doorgeven van opdrachten en orders tussen een...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito of kortweg een eurodeposito is een deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van het...Lees meer
full reserve banking
  ... de term full reserve banking komt tegenwoordig nog wel eens in het financiële nieuws stel dat een bank...Lees meer
geslotenbewaarneming
  ... onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een...Lees meer
gesloten bewaring
  ... bij gesloten bewaring worden de stukken van een cliënt in een kluis bewaard waarbij de bank of commissionair verder...Lees meer
gewone betalingsopdracht
  ... we spreken van een gewone betalingsopdracht bij een opdracht aan de bank om een betaling van onze bankrekening te...Lees meer
kascliënt
  ... een kascliënt is een cliënt die zijn fysieke effecten thuis bewaart of deze bij een bank of commissionair in zogenaamde gesloten...Lees meer
kasgeldreserve
  ... onder de kasgeldreserve of ook wel de kasreserveverplichting verstaan we een reserve die elke bank bij de centrale bank aan...Lees meer
kasreserve
  ... de kasreserve is het bedrag aan toevertrouwde middelen een percentage hiervan dat een bank renteloos bij de centrale bank moet...Lees meer
kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank
  ... de kasreservepolitiek van de nederlandsche bank nv is het beleid van de nederlandsche bank nv dnbop basis...Lees meer
kassier
  ... een kassier of ook wel kassiersbedrijf is een instelling waarbij tegen betaling geld in bewaring kan worden gegeven en die...Lees meer
katvanger
  ... een katvanger in de financiële wereld is iemand die zijn bank of girorekening beschikbaar stelt voor transacties die verboden zijn...Lees meer
lommerd
  ... de lommerd is een andere naam voor de bank van lening een bank waar men roerende goederen kortstondig in onderpand...Lees meer
rekeningcourant condities van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de rekeningcourant condities van denederlandsche bank nv verstaan we de speciale rekeningcourantcondities die afwijken...Lees meer
retailcliënten
  ... retailcliënten zijn particuliere cliënten van een bank die in hoofdzaak gebruik maken van gestandaardiseerde diensten samengevat onder het begrip retailbanking...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer
shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer
spaarautomaat
  ... een spaarautomaat is een vorm van automatisch sparen waarbij periodiek ã³f een vast bedrag dit noemen we een vaste spaarautomaat...Lees meer
stille curatele
  ... onder stille curatele verstaan we de situatie waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen...Lees meer
storneren
  ... onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een...Lees meer
verenigingsverklaring
  ... de verenigingsverklaring is een verklaring van het bestuur van een vereniging dat het de bank in kennis zal stellen van...Lees meer
cap option
  ... een capoptie is een goedkopere variant van de normale optie en wordt vaak in allerlei constructies gebruikt...Lees meer
driepartijenverhouding
  ... onder een driepartijenverhouding verstaan we de positie van een partij die als crediteur betrokken wordt in de rechtsbetrekking van zijn...Lees meer
depository receipt
  ... een depository receipt is een verklaring van een bank een loods of andere opslagruimte die aangeeft dat het eigendom...Lees meer
valutahandel
  ... onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
biedkoers vreemde valuta
  ... onder de biedkoers vreemde valuta verstaan we de koers waartegen een prijsstellende bank bereid is de betreffende valuta...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
emissie syndicaat
  ... onder een emissiesyndicaat verstaan we een samenwerking van een onderneming met één of meer banken om een emissie tot stand...Lees meer
securities investor protection corporation
  ... de securities investor protection corporation ofwel de sipc is een non profit vereniging in de verenigde staten...Lees meer
beursadministratie door de bank
  ... als men het heeft over beursadministratie door de bank dan wordt daarmee de administratie die voor de...Lees meer
automatische betaling
  ... Een automatische betaling ofwel een periodieke betalingsopdracht is een vorm van een betaling die door de bank periodiek automatisch...Lees meer
back to backloan
  ... Een back to back loan is een leningsconstructie waarbij persoon a een geldbedrag bij een bank in...Lees meer
backupfacility
  ... Onder een back up facility verstaan we een mogelijkheid voor krediet die de bank kan bieden...Lees meer
bank for international settlements
  ... De bank for international settlements bisofwel de bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor...Lees meer
bank of japan
  ... De bank of japan afgekort tot boj is de centrale bank van japan...Lees meer
bank van lening
  ... Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
lommerd
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
ome jan
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
bank voor internationale betalingen
  ... Met de in bazel zwitserland gevestigde bank voor internationale betalingen die vaak wordt aangeduid met de afkortingen bib...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... Onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
bankaccept
  ... We spreken van een bankaccept als een wissel op een bank getrokken is waarna deze wissel door deze bank is...Lees meer
bankbiljetten in omloop
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer
bankbiljettencirculatie
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer
bankbrief
  ... Een bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank...Lees meer
bankgeheim
  ... Onder het bankgeheim verstaan we de geheimhoudingsplicht van de bank met betrekking tot de in haar bezit zijnde gegevens van...Lees meer
bankgeld
  ... Onder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop...Lees meer
bankgiroformulier
  ... Een bankgiroformulier is een formulier waarmee cli ënten opdracht geven aan hun bank tot het verrichten van girale betalingen het formulier...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
bankgroep
  ... Onder een bankgroep verstaan we een al dan niet internationaal samenwerkingsverband van banken die onderlinge afspraken hebben gemaakt over de...Lees meer
bankhypotheek
  ... Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde...Lees meer
bankkaart
  ... De bankkaart wordt ook wel betaalkaart pinpas of bankpas genoemd het is een geuniformeerde kaart uitgevoerd met een chip of...Lees meer
bankpas
  ... De bankkaart wordt ook wel betaalkaart pinpas of bankpas genoemd het is een geuniformeerde kaart uitgevoerd met een chip of...Lees meer
bankraad
  ... Onder de bankraad verstaan we het lichaam waarin verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van geld...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
bankrekeningnummer
  ... Een bankrekeningnummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een rekening bij een bank...Lees meer
banksparen
  ... We spreken van banksparen bij een speciale spaarvorm waarbij wordt gespaard op een door de bank geblokkeerde rekening die gebruikt...Lees meer
bankwet van 1948
  ... Met de bankwet van 1948 wordt de wet bedoeld waarin met betrekking tot de nederlandsche bank nv een...Lees meer
banque d'affaires
  ... Met een banque d'affaires wordt een bank bedoeld die op grote schaal deelneemt in het kapitaal van industri ële bedrijven...Lees meer
basel3
  ... Basel iii is een verzamelnaam van een aantal regels die op de derde bankenconferentie in basel zijn afgesproken...Lees meer
basisherfinancieringsfaciliteit
  ... De europese centrale bank ecb stelt wekelijks kredieten vast waarop particuliere banken een beroep kunnen doen dit noemen we de...Lees meer
betaalcheque
  ... de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque...Lees meer
betaalrekening
  ... onder een betaalrekening verstaan we een rekening bij een bank waarvan de voornaamste functie van deze bank is dat deze...Lees meer
betalingscircuit
  ... het betalingscircuit was een administratief systeem waarbinnen ten behoeve van van het girale betalingsverkeer gegevens zal naam adres woonplaats en rekeningnummer...Lees meer
betalingskrediet
  ... onder een betalingskrediet wordt een documentair krediet verstaan dat bij een in dat documentair krediet met name genoemde bank beschikbaar...Lees meer
betalingsopdrachtgirodienst
  ... een betalingsopdracht girodienst was in vroeger jaren eenopdracht van de houder van een postgirorekening aan de postbank nv tot...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
bevriende middelen
  ... met bevriende middelen bedoelen we geldmiddelen die door bevriende relaties zoals bijvoorbeeld de directeur van de vennootschap of de...Lees meer
bewaarnemer
  ... een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de...Lees meer
bijkantoor
  ... een bijkantoor wordt ook een filiaal genoemd een bijkantoor is een onderdeel van een instelling dat op een ander adres...Lees meer
bijzonder gekruiste cheque
  ... een zogenaamde bijzonder gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen...Lees meer
binnenlandsecheque
  ... onder een binnenlandse cheque verstaan we een cheque die is getrokken op en die wordt uitbetaald dan wel verrekend...Lees meer
binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandschebank nv
  ... met de binnenlandse rekeninghouders bij de nederlandsche bank nv worden met name de binnenlandse...Lees meer
kredietprovisie
  ... kredietprovisie wordt ook wel genoemd kasvoorschotprovisie provisie die door de bank in rekening wordt gebracht bij een kredietfaciliteit in rekeningcourant...Lees meer
kredietrestrictie
  ... een kredietrestrictie is een richtlijn van de nederlandsche bank nv uitgevaardigd krachtens de wet toezicht kredietwezen...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
remboursbank
  ... een remboursbank wordt ook wel een remboursbezorgende bank genoemd een remboursbank is een bank die gemachtigd is door een kredietopenende...Lees meer
rembourseren
  ... onder rembourseren verstaan we het ten laste van de "kredietopenende bank" verschaffen van "dekking" aan de onder een documentair krediet...Lees meer
remitterende bank
  ... de remitterende bank is de bank aan wie de opdrachtgever de incassoverrichting heeft toevertrouwd...Lees meer
renteloos deposito
  ... een renteloos deposito is een deposito dat de banken als strafdeposito aanhouden bij de nederlandsche bank nv in het...Lees meer
repurchase agreement
  ... de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata...Lees meer
ruimeliquiditeitstoetsing
  ... bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen zodat verwacht mag worden dat...Lees meer
safehuur
  ... onder safehuur verstaan we het huren van een safeloket bij een bank tot voor enkele jaren bood vrijwel elke bank...Lees meer
saldobiljet
  ... een saldo biljet is een gespecificeerde opgave van een bezit aan effecten bij een bepaalde bank of commissionair...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
scheepshypotheekbank
  ... de scheepshypotheekbank wordt ook wel scheepsverbandmaatschappij genoemd het is een bank die haar bedrijf maakt van het verstrekken van leningen...Lees meer
schriftelijk verwerkte betaling
  ... schrijven is in de optiewereld een andere benaming voor het verkopen van opties...Lees meer
sell and leaseback
  ... we spreken van een sell and lease back in de volgende situatie men heeft een kapitaalgoed in...Lees meer
stamcessiecontract
  ... een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en...Lees meer
trekker bij disposities
  ... de trekker bij disposities is degene die met een cheque getrokken op zijn bank geld van zijn...Lees meer
trojka
  ... de term trojka oorspronkelijk driespan is gegroeid in de politieke wereld en media en staat voor de toezichthouders op het...Lees meer
vermogensversterkingskrediet
  ... een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985...Lees meer
verrekeningscheque
  ... een verrekeningscheque is een in de bondsrepubliek duitsland voorkomende vorm van een cheque die slechts kan worden voldaan door creditering...Lees meer
verschot
  ... onder een verschot verstaan we een door een cliënt te betalen uitgaven die een bank heeft voorgeschoten en die niet...Lees meer
vervalkalendervan de nederlandsche bank nv
  ... onder de vervalkalender van de nederlandsche bank nv verstaan we een regeling van de nederlandsche...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer
wettoezichtkredietwezen
  ... de wet toezicht kredietwezen wordt afgekort tot wtk de wtk vormt de juridische basis voor zowel het bedrijfseconomisch toezicht...Lees meer
renteopslag door de Nederlandsche Bank NV
  ... door de nederlandsche bank nv in rekening gebrachte rente boven de officiële tarieven ingeval dat...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
lossingsadvies
  ... een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder...Lees meer
technische effectenvoorraad
  ... de technische effectenvoorraad zijn de effecten die daadwerkelijk in de kluizen van een bank of bewaarbedrijf aanwezig zijn...Lees meer
terugnemen
  ... terugnemen wordt ook wel terugdekken genoemd...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
kredietoverdragende bank
  ... een kredietoverdragende bank is een bank die bevoegd is tot overdracht van een als overdraagbaar aangemerkt documentair krediet...Lees meer
kredietpolitiek
  ... kredietpolitiek of ook wel kredietgestie genoemd is de gedragslijn die gevolgd wordt bij de kredietverlening en die van bank tot...Lees meer
kredietunie
  ... een zogenaamde kredietunie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven een soort spaarpot vullen waaruit andere bedrijven die deel uitmaken van die...Lees meer
liquideren
  ... onder liquideren verstaan we het gedwongen afbouwen van een positie dit liquideren kan bijvoorbeeld door een clearingorganisatie bank of commissionair worden...Lees meer
living will
  ... de term living will is ontstaan na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 er kwamen in die tijd...Lees meer
londense usance bij vreemde valuta
  ... de londense usance bij vreemde valuta ofwel in het engels de london practice with foreign currency...Lees meer
london interbank bid rate
  ... de london interbank bid rate wordt meestal afgekort aangeduid met libid de london interbank bid rate is...Lees meer
lororekening
  ... een lororekening wordt ook wel vostrorekening genoemd de rekening van bank a aangehouden in de boeken van bank b gezien...Lees meer
spaarvormen
  ... we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn...Lees meer
specifieke bank
  ... een specifieke bank is een bank die zich op een bepaalde groep richt een voorbeeld is de bank voor...Lees meer
spilkoers
  ... onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken...Lees meer
stadsbank van lening
  ... de stadsbank van lening is de officiële benaming van de bank die in het spraakgebruik wordt aangeduid met...Lees meer
stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer
stichtingsverklaring
  ... de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent...Lees meer
stornorecht
  ... het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem...Lees meer
substitutie
  ... substitutie is een vorm van geldschepping waarbij een bank chartaal geld in giraal geld inwisselt of omgekeerd...Lees meer
surpluspercentage
  ... het surplus percentage is het percentage waarmede de debetstand onder een effectenkrediet wordt verhoogd ter berekening van de beurswaarde van...Lees meer
swiftadres
  ... het swiftaddress is de identificatie van een bij de society for worldwide interbank financial telecommunication van de aangesloten bank...Lees meer
systeembank
  ... een systeembank is een grote bank die een zodanig onderdeel uitmaakt van financiële infrastructuur dat een overheid het zich niet...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
technische goederenvoorraad
  ... de technische goederenvoorraad is de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
technische voorraad
  ... onder de technische voorraad verstaan we de effecten die daadwerkelijk in de kluis van een bewaarinstelling aanwezig zijn of...Lees meer
tegoed met spaargeldbehandeling
  ... onder een tegoed met spaargeldbehandeling verstaat men bij de bank de door particulieren toevertrouwde tegoeden waarop het omloopsnelheidscriterium...Lees meer
terugkoopverklaring
  ... een terugkoopverklaring is een verklaring van een leverancier dat hij de door hem aan een debiteur geleverde goederen tegen betaling...Lees meer
toezicht door de Nederlandsche Bank NV
  ... onder het toezicht door de nederlandsche bank nv verstaan we het toezicht dat wordt uitgeoefend...Lees meer
transfergarantie
  ... de transferprovisie is de vergoeding die door een bank in rekening wordt gebracht voor het overmaken resp ontvangen van...Lees meer
transferprovisie
  ... een transferstop is een door een overheid opgelegd verbod tot het uitvoeren van betalingen naar het buitenland...Lees meer
traditio longa manu
  ... de traditio symbolica is een vorm van overdracht die de eigendom van iets slechts symbolisch doet overgaan...Lees meer
algemeen beursindexcijfer
  ... het zogenaamde algemeen beursindexcijfer was een voorloper van de moderne indices die de gang van zaken op de beurs...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
client cut off time
  ... de cliënt cut off time is het laatste tijdstip waarop een cli ënt aan zijn bank of commissionair...Lees meer
clientenadministratie
  ... onder de cliëntenadministratie verstaan we de administratie van een bank die voor elke klant aangeeft welke effecten deze klant naar...Lees meer
clientenovereenkomst
  ... een cliëntenovereenkomst is een overeenkomst tussen een belegger en een bank of commissionair aangaande het kopen en verkopen van opties...Lees meer
colead manager
  ... we spreken van de colead manager bij een bank die zich bij een emissie passief opstelt deze bank wordt...Lees meer
crosstrading
  ... er is sprake van cross trading als een bank of broker twee tegengestelde transacties van twee verschillende klanten ontvangt...Lees meer
daimyobond
  ... een daimyo bond is een obligatie die is uitgegeven op de japanse markt en soms de euromarkt door de...Lees meer
effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
emissiebedrijf
  ... het zogenaamde emissiebedrijf is een onderdeel van een bank dat gericht is op het adviseren en begeleiden van bedrijven die...Lees meer
emissierekening
  ... een zogenaamde emissierekening is een speciale rekening die een bank aanhoudt bij necigef deze rekening wordt gebruikt om aandelen die...Lees meer
emittent
  ... de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een...Lees meer
erkende beurzen
  ... erkende beurzen zijn van overheidswege onder toezicht staande beurzen in eu en g10 landen en de beurzen die door...Lees meer
geschillencommissie bankbedrijf
  ... de geschillencommissie bankbedrijf is een onafhankelijke beroepsinstantie aan wie particuliere cliënten hun geschil kunnen voorleggen...Lees meer
gilt edged marketmaker
  ... een zogenaamde gilt edged market maker ofwel gemm is een market maker op de engelse beurs...Lees meer
algemene hypotheekvoorwaarden
  ... in de algemene hypotheekvoorwaarden zoals die door de bank of ander geldschieter worden opgesteld staan alle regels waar de...Lees meer
bankabel
  ... Een effect is bankabel als het herbeleenbaar is bij de nederlandsche bank ofwel dat het als onderpand bij de dnb...Lees meer
bankcheque
  ... Onder een bankcheque verstaan we een gedateerde en ondertekende onvoorwaardelijke opdracht van een bank deze bank wordt de trekker genoemd...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
cheque aanbiedingstermijn
  ... met het begrip cheque aanbiedingstermijn wordt de periode bedoeld waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden...Lees meer
chequeobligo
  ... onder het chequeobligo verstaan we dat obligo dat de bank ten name van een cliënt administreert het obligo komt overeen met...Lees meer
chequeprovisiekosten
  ... onder chequeprovisiekosten verstaan we de provisie die in rekening wordt gebracht voor binnenlandse cheques getrokken op en uitbetaald resp verrekend...Lees meer
clean red clause
  ... de clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is machtigt aan...Lees meer
codeer centrale
  ... de codeercentrale is een afdeling bij een bank waar de aangeboden betalingsopdrachten worden bijgecodeerd voor wat betreft de nog ontbrekende...Lees meer
consortiumbank
  ... een consortium bank is een door een aantal banken opgerichte als zelfstandig rechtspersoon opererende joint venture met uiteenlopende doelstelling...Lees meer
contingenteringsregeling van de Nederlandsche Bank NV
  ... de zogenaamde contingenteringsregeling van de nederlandsche bank nv is een regeling die geldt voor banken...Lees meer
coöperatieve boerenleenbank
  ... de coöperatieve boerenleenbank was een bank die oorspronkelijk tot doel had de gelden van leden in de land en...Lees meer
coöperatievebank
  ... onder een kredietcoöperatie ofwel een coöperatieve bank verstaan we de coöperatief georganiseerde banken en of kredietverstrekkers die zich oorspronkelijk...Lees meer
corporate finance
  ... onder corporate finance verstaan we de activiteiten van een financi ële instelling zoals een bank op het gebied van fusies...Lees meer
courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
crossselling
  ... onder crossselling verstaan we een commerci ële activiteit waarbij in het contact met de cli ënt niet alleen de bankdiensten aan de...Lees meer
cumulatief contingent
  ... onder het cumulatief contingent verstaan we het bedrag dat aangeeft tot welke totale omvang een bank op de dagen...Lees meer
daagsdispositie
  ... onder het begrip daagsdispositie verstaan we het van dag tot dag reguleren van het rekening courantsaldo in euro's bij de...Lees meer
effectenadministratie
  ... een belangrijk onderdeel bij een effecten bank is de effectenadministratie het mag duidelijk zijn dat de automatisering aan deze administratie zeker...Lees meer
escrowreceipt
  ... het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de...Lees meer
eurobank
  ... onder een eurobank verstaan we elke bank buiten de verenigde staten die actief is op de eurodollarmarkt op de eurovalutamarkt...Lees meer
geldpolitiek van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de geldpolitiek van een centrale bank zoals de nederlandsche bank nv verstaan we het...Lees meer
geldscheppende instelling
  ... een geldscheppende instelling is een instituut waar expliciet als zodanig bedoeld geldschepping plaatsvindt...Lees meer
gelduitgifteautomaat
  ... de gelduitgifteautomaat is de formelere naam van het apparaat dat iedereen kent onder de naam pinautomaat het is een automaat...Lees meer
gemeentelijke volkskredietbank
  ... een gemeentelijke volkskredietbank is een speciale vorm van een bank die een zogenaamd werkend lid is van de nederlandse...Lees meer
gewone spaarrekening
  ... onder een gewone spaarrekening verstaan we een rekening waarop dagelijks geld kan worden gestort maar het opnemen van geld...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
girale kredietverlening
  ... we spreken van girale kredietverlening als een bank ons toestaat om tot een bepaald bedrag rood te staan dus...Lees meer
goedkoop geld politiek
  ... de goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de centrale bank met het doel de rente te drukken zodat...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
bahrein dinar
  ... De dinar is de munteenheid van bahrein één dinar is duizend fils de naam dinar is van het romeinse woord...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
gegarandeerde cheque
  ... onder een gegarandeerde cheque verstaan we een cheque waarvan de betaling door de bank waarop deze cheque is getrokken...Lees meer
geldmarkt interventie
  ... we spreken van een geldmarktinterventie als een centrale bank gaat fungeren als aanbieder of afnemer van geld middels hun zogenaamde geldmarktinstrumenten...Lees meer
geldmarkt transactie
  ... elke transactie die geldmarktpartijen onderling verrichten wordt een geldmarkttransactie genoemd bij deze geldmarkttransactie wordt verder volledig in het midden gelaten of...Lees meer
opvraagbaarheidsrisico
  ... onder het opvraagbaarheidsrisico verstaan we het risico dat een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen als alle klanten...Lees meer
promessedisconto
  ... we verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv bereid is wissels en promessen met tenminste twee...Lees meer
vrije liquiditeitsreserve bankwezen
  ... de vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang zoals...Lees meer
wederzijdse schuld aanvaarding
  ... bij wederzijdse schuldaanvaarding is er sprake van geldschepping door een algemene bank er komen bij wederzijdse schuldaanvaarding twee schulden...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
zorgplicht
  ... de wettelijk verplichte zorgplicht is een zeer vage en onduidelijke taak van banken om de belangen van de klant optimaal...Lees meer
optieovereenkomst
  ... elke belegger die iets in opties wil gaan doen krijgt van zijn bank of commissionair een zogenaamde optieovereenkomst te tekenen...Lees meer
beschikbaarstelling door een bank
  ... onder de beschikbaarstelling door een bank verstaan we het beschikbaar stellen van een bedrag door een bank...Lees meer
amsterdaminterbankofferedrate
  ... De amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term...Lees meer
beursorderlijn
  ... een beursorderlijn is een speciale telefoonverbinding met banken of commissionairs via welke met name particuliere beleggers hun effectenorders kunnen doorgeven...Lees meer
confirmatie van een documentairkrediet
  ... onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd...Lees meer
eatingstock
  ... een bank doet aan eating stock als hij als underwriter onvoldoende kopers voor de aandelen uit een emissie heeft...Lees meer
in house matching
  ... onder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer
slotlimiet
  ... de slotlimiet is een limiet met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in vreemde valuta waarboven aan het einde van een...Lees meer
verwisselingskantoor
  ... onder een verwisselingskantoor verstaan we een bank die voor de uitgevende instelling de zaken regelt zoals...Lees meer
a formulier
  ... Een a formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die...Lees meer
algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv
  ... Onder de algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv verstaan we de voorschriften die...Lees meer
CMR
  ... 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend...Lees meer
easy money
  ... easy money is een engelse term voor de monetaire situatie waarin de centrale bank van een land een ruim...Lees meer
extra rentetoeslag
  ... onder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de...Lees meer
geldmarktinstrumenten
  ... de zogenaamde geldmarktinstrumenten zijn de middelen die een centrale bank zoals de vroegere nederlandsche bank nv in het guldentijdperk had...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
groep van tien
  ... de zogenoemde groep van tien of g10 is opgericht in 1962 door de tien belangrijkste industriële naties ter...Lees meer
internationale bank voor herstel en ontwikkeling
  ... de internationale bank voor herstel en ontwikkeling wordt vaak de wereldbank genoemd in het engels...Lees meer
liquiditeitsverlies
  ... een liquiditeitsverlies is een situatie waarin de kredietverlening bij een bank sneller toeneemt dan die van de overige kredietverstrekkende instellingen...Lees meer
london interbank offered rate
  ... de london interbank offered rate ofwel libor wordt traditioneel omschreven als het rentetarief waarvoor een handelsbank...Lees meer
nachtkluis
  ... een nachtkluis is een afgesloten loket in de buitenmuur van een bank om chartaal geld cheques en andere waardepapieren in...Lees meer
sivlite
  ... onder de siv lite verstaan we een vorm van de siv ofwel structured investment vehicle dat echter een groter...Lees meer
transformatie
  ... handelen van een bank wat tot gevolg heeft dat...Lees meer
transformatiefunctie
  ... er op korte termijn aangetrokken geldmiddelen worden aangewend voor middellange...Lees meer
closing buy
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
sluitingskoop
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
leveringspositie
  ... de leveringspositie van een bank of commissionair is het totaal aan aandelen of andere effecten dat nog aan de markt...Lees meer
bevoorschotting
  ... onder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie meestal gebeurt dat op...Lees meer
borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
chequeadvies
  ... onder de term cheque advies verstaan we een schriftelijk bericht van een bank de wordt de trekker genoemd aan een...Lees meer
comanager
  ... met de co manager bij een emissie bedoelen we een bank die als zogenaamde managing underwriter deel uitmaakt van de...Lees meer
negotiëren
  ... negotiëren houdt gewoonlijk in dat een bank documentaire wissels koopt overneemt onder negotiatiekredieten gebeurt de negotiatie onder gewoon voorbehoud tenzij...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer
wereldbankgroep
  ... onder de wereldbankgroep verstaan we de groep van de met elkaar verbonden banken te weten international bank for reconstruction and development...Lees meer
acceptbezorging
  ... onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer
bank der Bondsspaarbanken
  ... De bank der bondsspaarbanken nv is in 1971 opgericht en was gevestigd in amsterdamhet doel van deze...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
bankentrio
  ... de term bankentrio werd in de zomer van 2007 veelvuldig gebruikt om het drietal banken fortis bank of scotland en...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer
bewaarneming gesloten
  ... onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten in een...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
BIS
  ... bis is een afkorting voor bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor in bazel de belangrijkste taken...Lees meer
collectieve garantieregeling
  ... met de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de wet toezicht kredietwezen wtk deze regeling voorziet in een...Lees meer
deviezenpositie van een bank
  ... onder de deviezenpositie van een bank verstaan we de saldi van de verschillende nostrorekeningen van een deviezenbank...Lees meer
consigneren bij incasso
  ... onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van een bank stellen...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
exportfinancieringsarrangement
  ... het zogenaamde exportfinancieringsarrangement of afgekort efa is een speciaal arrangement dat is ingesteld door de nederlandsche bank nv en...Lees meer
exportincasso
  ... het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen1 de combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten2 het geheel vanhandelingen...Lees meer
FED
  ... fed is de afkorting van federal reserve board de fed is de centrale bank van de vs opgericht in 1913 en...Lees meer
federal reserve board
  ... fed is de afkorting van federal reserve boardde fed is de centrale bank van de vs opgericht in 1913 en...Lees meer
koopmansbank
  ... de merchantbank werd tot in de negentiende eeuw de koopmansbank genoemd de merchantbank is een bank die zich vooral...Lees meer
merchantbank
  ... de merchantbank werd tot in de negentiende eeuw de koopmansbank genoemd de merchantbank is een bank die zich vooral...Lees meer
floorbroker
  ... een floorbroker is een lid van euronext aex dat gemachtigd is om op de vloer van de optiebeurs orders...Lees meer
fiattering van betalingsopdrachten
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering...Lees meer
financieeldocument
  ... de term financieel document is een in feite verzamelnaam voor een documenten zoals een wissel een promesse een cheque...Lees meer
zerointerestratepolicy
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.