Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 7 september 2014

afloopdatum

Afloopdatum

De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt. Na deze afloopdatum bestaat het contract niet meer.

In het algemeen is de afloopdatum de 3e vrijdag van de maand, hoewel de eigenlijke handel pas stopt op zaterdag. Alleen als de afloopdatum op goede vrijdag valt verschuift deze naar de donderdag ervoor.

Bij fondsen die ook in de USA verhandeld worden kan dat nog voor flinke verrassingen zorgen als een optie bijvoorbeeld net wel of net niet in the money is.

Het verdient dan ook aanbeveling om een optie altijd op de vrijdag af te sluiten.

In plaats van afloopdatum worden ook de termen expiratiedatum en uitoefendatum gebruikt. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2014/09/opties-afloopdatum.html

Gebruikte begrippen in afloopdatum


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer

Begrippen waar afloopdatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
afrekeningskoers
  ... De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
maturity
  ... de maturity is de datum waarop schuldbrieven zoals bijvoorbeeld obligaties aflopen en dus uitbetaald moeten worden...Lees meer
afloopdatum van een effectenorder
  ... De afloopdatum van een effectenorder is de datum waarop de geldigheid van een order afloopt dus ophoudt...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
optiestijl
  ... opties kennen twee stijlen de amerikaanse en de europese bij de amerikaanse optiestijl kunt u op ieder moment gedurende de...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
looptijd documentair krediet
  ... de formele geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
vervalkalender
  ... een vervalkalender is een tijdsgebonden schematische weergave waarbij vorderingen en schulden van een bepaalde soort zijn gerubriceerd en gesorteerd op...Lees meer
afloopdatum van een documentairkrediet
  ... Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.