Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 17 september 2014

Average directional movement index

Average directional movement index

De Average directional movement index ofwel de ADX is een indicator ontwikkeld door J.Welles Wilder om de sterkte van een trend in de markt te meten. Het opmerkelijke van de ADX is, dat deze wel aangeeft of er sprake is van een trend, maar dat deze niet de richting kan bepalen. De ADX kan natuurlijk goed zijn diensten bewijzen in combinatie met andere indicatoren. Immers, als er geen trend is gebruiken we oscillatoren, is er wel een trend dan nemen we een trendvolgend systeem.

Het probleem met de ADX is echter, dat de berekening niet zo inzichtelijk is. Bij het berekenen moeten we steeds de koersen van twee opeenvolgende dagen bekijken.We zien dan het volgende: We zien de outside day, als er geen enkele overlap van koersen plaatsvindt, de inside day, als deze elkaar juist volledig overlappen, en de limit day.Bij de laatste overlappen de koersen elkaar voor een deel.

We kijken slechts naar hoogste en laagste koers en niet naar de open- of slotkoersen .We gaan nu eerst twee hulpindicatoren maken, die overigens op zich zelf staand ook gebruikt worden.Dit zijn de +DM en -DM, wat staat voor Upward directional movement (DM+) en downward directional movement (DM-).We bekijken eerst de DM+ De DM+ wordt berekend door het verschil tussen de hoogste koers van vandaag en de hoogste koers van gisteren te berekenen.

Als we in ons plaatje wat getallen invullen, dan zien we de volgende DM+ Wat opvalt is de aparte behandeling van de inside-day.

Hierbij wordt aan de DM+ en de DM- altijd een waarde 0 toegekend.

Een soortgelijke berekening zien we bij de Dm- Nu krijgen we de volgende stap, het berekenen van de true-range.

Hier spelen de slotkoersen wel degelijk een rol.De truerange is de grootste van de volgende waarden: De hoogste koers van vandaag minus de laagste koers van vandaag De hoogste koers van vandaag minus de slotkoers van gisteren De laagste koers van vandaag minus de slotkoers van gisteren Nu berekenen we de Directional Indicators, meestal DI+ en DI- genoemd.

We zien dat de truerange, die een goede maatstaf voor de beweeglijkheid is, er voor zorgt dat de effecten van de DM+ en DM- worden gedempt in een beweeglijke markt.Het is gebruikelijk om van de Di+ en Di- een 14 daags voortschrijdend gemiddelde te nemen.Ook deze grafiek vinden we vaak in TA pakketten terug.
Het is duidelijk dat de DI+ vooral de opwaartse kracht aangeeft, en de DI- de neerwaartse kracht.

Zoals in onderstaande grafiek goed te zien is, kruisen beide indicatoren elkaar geregeld.


Als de DI boven staat, zijn de opwaartse krachten het grootst, als de DI- de grootste waarde heeft zijn het juist de negatieve krachten die de beurs omlaag willen duwen.

Veel technische analisten nemen bij hun beschouwingen deze DI+ en DI- dus wel degelijk mee in hun beschouwingen Uit deze DI+ en DI- gaan we nu de ADX samenstellen.

Begonnen wordt met het berekenen van de absolute waarde van van het verschil tussen Di+ en DI- te berekenen.

Dan wordt de som van DI+ en DI- berekend De zogenaamde directional movement index, ofwel DX, wordt nu uit dit verschil en deze som als volgt berekend: De DX gaat zo heftig op en neer, dat we daar verder weinig mee kunnen.

Daarom nemen we er het 14 daags voortschrijdend gemiddelde van.

De interpretatie van de ADX is als volgt: Er is sprake van een trend als de ADX stijgend is.

Door velen wordt er nog aan toegevoegd, dat de waarde groter dan 26 moet zijn.

Deze waarde komt overigens bij de ontwikkelaar van deze indicator, Welles Wilder, vandaan.

In onderstaande grafiek zien we bovenin de AEX, en onderin de ADX.

We zien dat een ADX van meer dan 26 (aangegeven met een horizontale streep) inderdaad een trend in de AEX aangeeft.

In de geselecteerde periode zien we daar een goed voorbeeld van.

De onderste dikke horizontale lijn is het 26 Nogmaals, de ADX geeft slechts aan of er een trend is.

Niet de richting.

Als we de ADX vergelijken met de elders behandelde trendscore , dan zien we dat deze vaak wat sneller is met het signaleren van een trend dan de ADX.

Maar wat let ons om ze gewoon naast elkaar te gebruiken.

In onderstaande grafiek zien we bovenin de AEX, daaronder de trendscore, en onderaan de ADX.We zien, onder andere in het aangegeven vak, dat de trendscore de trend sneller oppakt dan de ADX.Een probleem bij de ADX is, dat deze als zoveel indicatoren last heeft van een lag, dus achterloopt bij de feiten.

Vergelijk een voortschrijdend gemiddelde dat hier ook sterk last van heeft.

Gebruikte begrippen in average directional movement index


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

absolute waarde
  ... In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
trendscore
  ... de trendscore is een simpel te berekenen indicator die aangeeft of er sprake is van een trend...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.