Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 augustus 2014

kant

KantOnder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt- of beursnotering, welke notering betrekking heeft op de biedprijs dan wel de laatprijs van het desbetreffende monetaire goed. (bijvoorbeeld. een swap).

Het is gebruikelijk de biedprijs eerst (dus aan de linkerkant) en de laatprijs daarna (derhalve aan de rechterkant) te noteren.

Door deze noteringswijze is de biedkant de linker- en de laatkant de rechterkant geworden.
Gebruikte begrippen in kant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
biedprijs
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
noteren
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer

Begrippen waar kant in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
herstatt risico
  ... het zogenaamde herstatt risico is genoemd naar de duitsche herstatt bank het is het risico dat een valutatransactie slechts...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
passief optimum
  ... onder passief geld of ook wel lang passief geld verstaan we het geld van personen verenigingen en stichtingen dat...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
driehoek
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
driehoeksformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
driehoeksformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
wigformatie
  ... een driehoek formatie of wig formatie is een term uit de technische analyse waarbij de koers zich binnen en driehoek...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
elasticiteit
  ... in de economie geeft de zogenaamde elasticiteit aan hoe de ene grootheid op de andere reageert bijvoorbeeld als de ene...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
oscillator
  ... een oscillator is een indicator uit de technische analyse...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
laffercurve
  ... de zogenaamde laffercurve geeft aan waar de maximale belastingopbrengsten voor een land te vinden zijn de laffercurve is vernoemd naar...Lees meer
liquiditeitsbuffer
  ... een liquiditeitsbuffer is een geld reservoir dat bestemd is voor de opvang van onverwachte uitgaande betaalstromen en dat gevormd wordt...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
zelfevaluatie
  ... elke trader of vaak handelende belegger zal in elk geval na een verliesgevende transactie aan...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
achilleshiel van traders
  ... Elke trader heeft een achilleshiel een zwakke plek waar alle voorzichtigheid uit het oog wordt verloren en de...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
moneystop
  ... een zogenaamde moneystop is een een stopconditie in een tradingsysteem die gebaseerd is op het maximum geldbedrag...Lees meer
timetested
  ... we spreken in de technische analyse van een "timetested" analysetechniek of tradingte...Lees meer
bescheidentrader
  ... er is onder traders een engelstalig gezegde dat...Lees meer
dodevis
  ... ====> een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie trade die de verkeerde kant op gaat...Lees meer
fanfare
  ... loop niet achter de fanfare aan soms worden aandelen met een enorme hoeveelheid aandacht heisa toeters en bellen naar de beurs...Lees meer
wielvergelijking effectenmarkt
  ... in zijn "daytrading" boek beschrijft richard d wyckoff de aandelenmarkt als een soort groot zwaar wiel dat linksom of...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
blokkeren van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
geblokkeerde cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
gestopte cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
herroepen van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
credit zijde
  ... de creditzijde is een ander woord voor de passiefzijde van de balans de kant waar het eigen vermogen en de schulden...Lees meer
crosscorrelatie
  ... het begrip cross correlatie komen we tegen in een groep handelaren het geeft aan in hoeverre een individuele trader gelijk...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
economische slijtage
  ... onder de economische slijtage verstaan we de waardevermindering van kapitaalgoederen die in direct gevolg is van de veroudering van...Lees meer
breakoutsystem
  ... het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
arrangementsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
conditiebrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
tertiair inkomen
  ... het tertiair inkomen is het secundair inkomen gecorrigeerd voor ontvangen prijsverlagende subsidies en prijsverhogende belastingen op producten...Lees meer
dode vis
  ... een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie die de verkeerde kant op gaat...Lees meer
draagkrachtbeginsel
  ... het draagkrachtbeginsel is het streven naar draagkracht bij de belastingheffing waar men tracht de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
VEB
  ... de vereniging voor effectenbezitters afgekort tot veb is een vereniging die met name de juridische kant van het effectenbezit behartigt...Lees meer
cassless society
  ... onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen munten en bankbiljetten worden gebruikt...Lees meer
valeur compensee risico
  ... onder het valeur compensée risico verstaan we het risico bij de afwikkeling van een valutatermijncontract...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer
staat van middelen en bestedingen
  ... onder de staat van middelen en bestedingen verstaan we het tegenover elkaar stellen van de som...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
collectieve arbeidsovereenkomst
  ... een collectieve arbeids overeenkomst is een contract tussen aan de ene kant een of meer werkgeversbonden of grote...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer
varken
  ... in het rijtje "dieren" op de beurs zoals op wallstreet kennen we allemaal de bull en de bear de optimistische...Lees meer
budgethouder
  ... een budgethouder is iemand die er verantwoordelijk voor is dat het gehele budget of een deel daarvan wordt gehaald en...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.