Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 4 mei 2014

Kartel

KartelOnder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de markt proberen te beheersen of de concurrentie te beperken, bijvoorbeeld door het maken van prijsafspraken.

Een kartel ontstaat meestal doordat op een markt waar weinig aanbieders verkopen. Er is dus sprake van een oligopolie. Deze aanbieders beducht zijn voor elkaars reacties en concurrentiemogelijkheden die tot een heftige kunnen leiden. Er bestaan verschillende soorten kartels:

Bij een prijskartel spreken de deelnemers daaraan af niet via lage verkoopprijzen te concurreren.

Een rayonkartel verdeelt de afzetmarkt in regio's waarbinnen ondernemingen elkaar met rust laten.

Een researchkartel spreekt af onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten gezamenlijk te verrichten.

De Mededingingswet verbiedt elke vorm van kartelvorming tenzij aangetoond kan worden dat met het vormen van een kartel een maatschappelijk belang is gediend. In het Europese mededingingsbeleid was kartelvorming al eerder verboden.
Gebruikte begrippen in kartel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiĆ«ren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
mededingingswet
  ... medezeggenschap is het recht van werknemers om mee te praten over bepaalde besluiten die hun werkgever wil nemen...Lees meer
oligopolie
  ... we spreken van een oligopolie als er slechts enkele aanbieders zijn de vier grootste dienen een marktaandeel van meer dan...Lees meer
prijskartel
  ... een prijskartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers gelijksoortige producten voortbrengen binnen het kartel heeft men afgesproken...Lees meer
rayonkartel
  ... een rayonkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers de afzetmarkt in onderlinge gebieden hebben verdeeld en afspreken...Lees meer
researchkartel
  ... een researchkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkelingswerk te verrichten...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar kartel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

antitrustwetgeving
  ... De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton...Lees meer
prijskartel
  ... een prijskartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers gelijksoortige producten voortbrengen binnen het kartel heeft men afgesproken...Lees meer
conference
  ... onder een conference verstaan we een scheepvaartkartel...Lees meer
rayonkartel
  ... een rayonkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers de afzetmarkt in onderlinge gebieden hebben verdeeld en afspreken...Lees meer
researchkartel
  ... een researchkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkelingswerk te verrichten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.