woensdag 7 mei 2014

financiële activa

Financiële activa



Onder de financiële Activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben.  Dit wil zeggen dat deze financiële activa een recht vertegenwoordigen dat in de toekomst in geld omgezet kan worden.

Voorbeelden van financiële Activa zijn aandelen in een vennootschap, de liquide middelen van een bedrijf en obligaties

Vertalingen financiële activa

Engels:  Financial assets

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.