donderdag 22 mei 2014

financiële instelling

Financiële instelling

Een Financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en aanspraken op geld.

Ook een instelling die haar bedrijf maakt van het aanhouden van vermogenstitels zoals deposito's, verplichtingen tot toekomstige uitkeringen en van het uitgeven van vermogenstitels. Denk daarbij aan verstrekte leningen, effecten en dergelijke.

Een lijstje met mogelijke activiteiten van een Financiële instelling
1 het verstrekken van leningen
2 financiële leasing
3 het verrichten van betalingen
4 de uitgifte en het beheer van betaalmiddelen
5 het verlenen van garanties
6 het stellen van borgtochten
7 transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot:
a) geldmarktinstrumenten
- cheques
- wissels
- deposito's
b) vreemde valuta
c) financiële futures en opties
d) swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten
e) effecten
8 deelneming aan effectenemissies
9. advisering aan ondernemingen inzake
- kapitaalstructuur
- bedrijfsstrategie
- dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname
10 bemiddeling op de interbankmarkten
11 vermogensbeheer en -advisering
12 bewaarneming en beheer van effecten.

We spreken ook van een financiële instelling bij de sector in de economie die bestaat uit instellingen die een bemiddelende rol hebben tussen vragers en aanbieders van geld.

Er zijn verschillende financiële instellingen:
- De Nederlandse Bank
- Algemene Banken
- Specifieke Banken
- Overige financiële instellingen zoals
- pensioenfondsen
- verzekeringsmaatschappijen
- beleggingsfondsen

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.