Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 22 mei 2014

financiële instelling

Financiële instelling

Een Financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en aanspraken op geld.

Ook een instelling die haar bedrijf maakt van het aanhouden van vermogenstitels zoals deposito's, verplichtingen tot toekomstige uitkeringen en van het uitgeven van vermogenstitels. Denk daarbij aan verstrekte leningen, effecten en dergelijke.

Een lijstje met mogelijke activiteiten van een Financiële instelling
1 het verstrekken van leningen
2 financiële leasing
3 het verrichten van betalingen
4 de uitgifte en het beheer van betaalmiddelen
5 het verlenen van garanties
6 het stellen van borgtochten
7 transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot:
a) geldmarktinstrumenten
- cheques
- wissels
- deposito's
b) vreemde valuta
c) financiële futures en opties
d) swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten
e) effecten
8 deelneming aan effectenemissies
9. advisering aan ondernemingen inzake
- kapitaalstructuur
- bedrijfsstrategie
- dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname
10 bemiddeling op de interbankmarkten
11 vermogensbeheer en -advisering
12 bewaarneming en beheer van effecten.

We spreken ook van een financiële instelling bij de sector in de economie die bestaat uit instellingen die een bemiddelende rol hebben tussen vragers en aanbieders van geld.

Er zijn verschillende financiële instellingen:
- De Nederlandse Bank
- Algemene Banken
- Specifieke Banken
- Overige financiële instellingen zoals
- pensioenfondsen
- verzekeringsmaatschappijen
- beleggingsfondsen

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.