Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse


Wat is fundamentele analyse

Onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van economische kengetallen en bedrijfsgegevens als jaarverslagen , economische grootheden als rente, winstgevendheid, bekwaamheid van management, solvabiliteit en concurrentiepositie het werken met inflatie en conjunctuur cijfers en ga zo maar door.

Meestal resulteert het in dikke rapporten met veel grafieken met een groot prestigieus effect.

Het beleggingseffect is echter veel minder dan de uitstraling doet vermoeden.

Dat het hier geen wetenschappelijke benadering betreft, zoals graag wordt gesuggereerd, blijkt wel uit het feit dat de meeste partijen, die toch allemaal op basis van dezelfde cijfers werken, tot totaal verschillende conclusies komen.

Bij een wetenschappelijke aanpak zouden we mogen verwachten dat de conclusies op één lijn zouden liggen.

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet
Daarnaast is een groot gebrek, dat fundamentele analyse niets doet met het feit dat aandelen of sectoren in de mode zijn of andere factoren gebaseerd op emotie.

Fondsen kunnen op basis van pure emotie zwaar overgewaardeerd worden door de extreme vraag, of omgekeerd, gedumpt worden zonder dat daarvoor een goede reden aanwezig lijkt.

En de markt als geheel is vaak een speelbal van allerlei onduidelijke factoren, die vooral op de angst en hebzucht van de beleggers zijn terug te voeren.

Het zijn dan ook juist deze factoren, die de voorspellende werking van fundamentele analyse, voor zover aanwezig, volkomen teniet doen.

Fundamentele analyse wordt in principe gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van de markt te voorspellen op basis cvan onderliggende factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod van het betreffende aandeel.

Bij de fundamentele analuse wordt de geschiedenis van het fonds, met name de jaarcijfers bekeken en die te vergelijken met de huidige situatie om zo te kunnen zien of het nu beter of juist slechter gaat met het betreffende fonds.

Waar kijkt men bij fundamentele analyse naar?

Omdat er erg veel cijfers en daaruit berekende kengetallen zijn die voor de fundamentele analyse van belang zijn is het belangrijk om een selectie te maken.

Vaak wordt er dan gekeken naar:


  • Winstgroei (eng.earnings growth),
  • Winst per aandeel(eng.earnings per share),
  • Winst per aandeel tov vorig jaar (eng.earnings per share rank),
  • Koers/Winst verhouding(eng.P/E ratios),
  • De koers naar omzet ratio(eng.price to sales ratio),
  • De omzet qua volume(eng.volume) en de accumulation/distribution.


Overigens wordt deze laatste ook vaak onder de technische analyse bij de sentimentindicatoren gerekend en vinden we hem daarmee ook terug in de wereld van de technische analyse.

Een belangrijke graadmeter is de winstgevendheid van het aandeel, en met name de groei ervan in het laatste kwartaal.

De meeste bedrijven geven kwartaalcijfers uit waar deze cijfers uit te halen zijn. Deze kengetallen worden zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis berekend. Omdat we op kwartaalbasis werken is meestal in een vroeg stadium te zien dat er zwaar weer op komst is. Als de winsten dalen, moet er gesneden worden in de kosten, en dat is meestal een slecht teken dat een daling voorspelt.

Winst per aandeel

De winst per aandeel is een bekende manier om de financiële kracht van een bedrijf te meten.  Hierbij wordt de winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Dit cijfer kan dan vergeleken worden met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook hiermee kan een verwachting uitgesproken worden over ene mogelijke stijging of daling van de koers.

De earnings per share rank rating meet de winstgroei of daling over twee opeenvolgende kwartalen in vergelijking tot dezelfde kwartalen een jaar eerder. Dit wordt vergeleken met de groei over de laatste 3 of 5 jaar en met vergelijkbare bedrijven. Hieruit wordt een soort top 100 samengesteld zodat een belegger een inschatting kan maken welk aandeel hij kan kopen en met welke hij beter nog even kan wachten.

 koerswinstverhouding


Ook de koerswinstverhouding is op zich een weinig zeggend getal maar moet vergeleken worden met andere aandelen en dan met name branchegenoten. Hieruit volgt dan of een aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van deze aandelen, waaruit dan een conclusie voor kopen of verkopen genomen kan worden.

price-to-sales indicator 

De price-to-sales indicator helt ons om in te zien of een aandeel is overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Hierbij berekenen we eerst de verkopen per aandeel, en delen dat op de koers van het aandeel.  Ook dit getal kan dan weer vergeleken worden met branchegenoten.

Is een fonds sterk overgewaardeerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de koers, terwijl ondergewaardeerde aandelen juist opwaarts potentieel hebben. De omzet van het aandeel geeft het aantal dat dagelijks verhandeld wordt.  Dit is een belangrijk getal als de omzet sterk aan het toenemen is. Dit is namelijk meestal een voorteken van een koerswijziging. Blijft het min of meer constant dan is er kennelijk weinig bijzonders over het fonds te melden.

accumulation and distribution

Tot slot geeft accumulation and distribution het aantal long posities in een aandeel ten opzichte van het aantal short posities. Dit is van belang omdat het probeert aan te geven of kopers of verkopers aan de winnende hand zijn.

De accumulation and distribution wordt berekend door het verschil van de koers van vandaag met die van gisteren te vermenigvuldigen met de omzet en dit bij een cumulatief totaal op te tellen (of af te trekken bij een koersdaling) Dit zijn een aantal belangrijke kengetallen uit de fundamentele analuse en elke belegger dient eigenlijk met deze getallen vertrouwd te zijn, zodat hij degene eruit kan pikken die het best in zijn persoonlijke portefeuille passen.

Overigens komt de term fundamentele analyse ook voor in de goederentermijnhandel maar daar betekent het meer dat men prijzen probeert te voorspellen op basis van bekende en verwachte vraag en aanbod van de onderliggende waarde.

In de wereld van de trading vinden we fundamentele analyse wat meer op de achtergrond omdat deze zich meer richt op de langere termijn en en technische analyse juist wat meer de korte termijn zoek.


Fundamentele analyse als vervanger van de subjectiviteit?


De bekende belegger, vermogensbeheerder van het "Magellan" fonds en auteur Peter Lynch had als motto: "Beleg alleen in wat je kent" voor het uitoefenen van zijn werk. En dat is ook meestal het punt waar de meeste beleggers beginnen als ze gaan zoeken in de tienduizenden mogelijkheden die de internationale markten bieden. Zeker in het internettijdperk waar de gehele wereld onder handbereik ligt.

In feite kwam dit motto min of meer vanzelf omdat er in zeker voor de particuliere belegger geen mogelijkheden waren om de fundamentele gegevens van een bedrijf echt te bestuderen. Want hoe kwam je er aan? En hoe deed je die analyses, uiteraard met de hand bij gebrek aan de huidige computers? En dan, je had er de vakkennis van de gemiddelde accountant voor nodig om de cijfers die beschikbaar werden gesteld, te doorgronden. Waarbij we het waarheidsgetrouwe van dit soort verslagen nog even in het midden laten want een jaarverslag geeft vooral weer wat de directie wil dat het weergeeft. Al was het maar om al te gretige aandeelhouders van het lijf te houden.

Een fundamenteel analist kijkt vooral naar de macro-economische achtergronden en de micro-economische factoren voor het bedrijf dat hij analyseert. Hieruit komt dan een "ideale waarde" voor een aandeel, die fors af kan wijken van de daadwerkelijke koers.

De komst van internet heeft veel fundamentele data beschikbaar gemaakt voor de particuliere belegger. Daarnaast zijn er veel bedrijven die hun visie publiceren. Ook aan de waardering van analisten is vrij gemakkelijk te komen en daarmee krijgt de belegger veel informatie tot zijn beschikking. Vaak met een druk op de knop in plaats van door het doorspitten van dikke verslagen en rapporten.

Een belangrijk onderdeel is de onderlinge vergelijking van aandelen. Hoe doet een fonds het ten opzichte van de concurrentie? Bijvoorbeeld op het gebied van winstgevendheid? Wat altijd een geliefd iets is om te bestuderen voor fundamentele analisten. Kwartaalcijfers en halfjaarcijfers zetten de toon en dienen als basis. Moet je nu kopen of verkopen op basis van die cijfers?

Timing blijf moeilijk

Helaas, U heeft u niet veel aan deze data. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het sentiment van de markt op het moment van uitkomen bepalend is. Positieve data bij een negatief sentiment zal een koersval betekenen. En omgekeerd bij een positief sentiment.

Het is dan ook niet de bedoeling om fundamentele analyse te gebruiken om de juiste aankoop- of verkoopmomenten te bepalen. Maar het kan wel aangeven welke aandelen interessant zijn om te volgen. En dan komt het voor de timing uiteindelijk toch weer neer op een stukje subjectiviteit dat we met alle analysevormen zo graag buitenspel zouden zetten. Dus toch Peter Lynch maar volgen en gewoon kopen wat we kennen? Volgens vele theoriën zal het resultaat niet slechter zijn dan welke andere aanpak dan ook.

“Know what you own, and know why you own it.”
– Peter Lynch


Vertalingen van fundamentele analyse

Engels: Fundamental analysis

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.