Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 10 april 2014

milieu

MilieuHet natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch systeem. Die natuur heeft twee belangrijke functies: ten eerste is zij de bron van grondstoffen en ten tweede vormt zij de vergaarbak van allerlei afgewerkt materiaal dat overblijft bij productie en consumptie. We hebben te maken met de grondstoffen en energie die bij de productie aan de natuur worden onttrokken.

Het gaat daarbij om lucht, water, kolen, ruwe olie, gas, mineralen, landbouw en bosbouwproducten.

Het afval van de productie stroomt terug in het natuurlijk milieu. Daarbij gaat het om chemicaliën, as, gassen en warmte.

Een steeds groter deel van het afval kan na bewerking weer worden gebruikt als grondstof.

Ook consumenten lozen ook heel wat ongezuiverd in de natuur: niet alleen gassen uit auto's, ook bij verwarming en andere activiteiten komen gassen en andere schadelijke stoffen vrij.

Op zichzelf kan het ecologische systeem heel wat verwerken: het breekt schadelijke stoffen af en maakt er verse grondstoffen voor nieuw leven van. Maar het systeem kent natuurlijk wel zijn grenzen. Sommige stoffen kunnen niet worden afgebroken. En bij andere kan de verwerkingscapaciteit van de natuur overbelast raken.
Gebruikte begrippen in milieu


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer

Begrippen waar milieu in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
duurzame groei
  ... we spreken binnen de economische wetenschappen van duurzame groei duurzame ontwikkeling of sustainable growth als er sprake is van...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
milieucompensatie
  ... onder milieu compensatie verstaan we een vorm van milieubeleid waarbij mensen die schade hebben geleden door milieuoverlast schadeloos worden...Lees meer
milieujaarverslag
  ... in het milieujaarverslag doen ondernemingen een poging om de invloed op het milieu te becijferen...Lees meer
ethisch beleggingsfonds
  ... een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van...Lees meer
groene beleggingen
  ... groene beleggingen zijn beleggingen in bepaalde projecten die bijdragen aan de bescherming van het milieu...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
ecotax
  ... het begrip ecotax vinden we in de wereld van de belastingheffingen het is een vorm van belasting die wordt geheven op...Lees meer
niet gouvernementele organisatie
  ... onder een niet gouvernementele organisatie afgekort tot ngo verstaan we een organisatie met een maatschappelijk belang die geen...Lees meer
ethische fondsen
  ... onder zogenaamde ethische fondsen verstaan we beleggingsfondsen die zich bij hun beleggingsbeleid niet uitsluitend zeggen te richten op het...Lees meer
vereniging van beleggers voorduurzame ontwikkeling
  ... de vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling ofwel de vbdo is een vereniging die onderzoek...Lees meer
club van rome
  ... de club van rome was een groep geleerden en industri ëlen die begin 1970 dringend aandacht vroegen voor het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.