Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 30 april 2014

Behoeften

Behoeften



In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen. In de economie gaat het alleen om behoeften die bevredigd moeten worden door beslag te leggen op schaarse productiefactoren.

Daarbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

- de eerste levensbehoeften (levensnoodzakelijk) die ook wel basisbehoefte worden genoemd. Basisbehoeften zijn die aan voedsel, kleding en beschutting of huisvesting. Is in die basisbehoeften niet voorzien, dan komt het leven in direct gevaar.

- de luxe behoeften (niet-levensnoodzakelijk). In feite is 'luxe' daarbij welm een begrip dat voor verschillende personen, op verschillende plaatsen en in verschillende tijden een heel andere betekenis heeft.

Van belang is het behoeftepatroon: de omvang en de aard van de behoeften en hun onderlinge belangrijkheid

Economen laten de verklaring van de totstandkoming van behoeften graag over aan (sociaal)psychologen. Economen spreken zelf geen oordeel over de door de consumenten geconstateerde behoeften uit. De economie aanvaardt de behoeften van de consumenten zoals zij die kennelijk beleven enuiten en nemen die als zodanig aan.

Dit wil overigens niet zeggen dat economen er geen rekening mee houden dat behoeften door de achtergronden van mensen, door hun gewoontes, door de sociale- en de leefomgeving, door reclame en door allerlei andere zaken kunnen worden beïnvloed.

Gebruikte begrippen in behoeften


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer

Begrippen waar behoeften in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
behoeftenschema
  ... Een behoeftenschema of preferentieschema geeft de volgorde van dringendheid van de behoeften aan dus een bepaald voorkeur of volgorde waarin...Lees meer
homogeen produkt
  ... we spreken van een homogeen product als dit in verschillende vormen op de markt komt en de consument er...Lees meer
economie
  ... de formele economie baseert zich alleen op die zaken meten waarvoor een inkomen wordt ontvangen dat kan in de...Lees meer
consumptie goederen
  ... consumptiegoederen worden door de gezinnen en de overheid gebruikt over een langere termijn duurzame consumptiegoederen en verbruikt niet duurzame consumptiegoederen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
autarkie
  ... Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien...Lees meer
luxe goederen
  ... een luxe goed is formeel volgens de economie een goed met een inkomenselasticiteit groter dan 1 hierbij houdt het begrip...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
alternatief aanwendbare middelen
  ... Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
finale goederen
  ... onder finale goederen en diensten verstaan we de goederen en diensten die direct voorzien in de behoeften van de...Lees meer
monetarist
  ... monetaristen zijn de aanhangers van de kwantiteitstheorie en voorstanders van het monetarisme een bekende monetarist is de econoom milton friedman...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer
welzijn
  ... bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd...Lees meer
data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
economische data
  ... als we het hebben over economische data dan betreft dat niet zozeer de gegevens zoals die in een databank...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
economisch handelen
  ... de term economisch handelen vinden we in de economie bij het bestuderen van de aanwending van middelen die voor...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
vrije goederen
  ... vrije goederen zijn de goederen die in onze behoeften kunnen voorzien en die niet schaars zijn omdat er geen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.