dinsdag 1 april 2014

arbeidsmobiliteit

ArbeidsmobiliteitDe zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan. Hoe groter de Arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid in het algemeen zal zijn. Arbeidsmobiliteit is vaak cultureel bepaald. Zo zijn de mensen in de USA eerder bereid om te verhuizen naar een andere staat voor het vinden van een baan, dan in Nederland. En verhuizen naar bijvoorbeeld een ander land in de Europese Unie is voor veel mensen absoluut onbespreekbaar. Een belangrijk verschil tussen de USA en Europa is daarbij natuurlijk wel dat er in Europa meerdere talen worden gesproken. En ook de cultuurverschillen tussen de verschillende landen kunnen zeer groot zijn.

De overheid streeft naar een zo groot mogelijke mobiliteit omdat men om allerlei redenen de werkloosheid laag wil houden maar slaagt daar in het algemeen nauwelijks in omdat de processen ondergeschikt gemaakt worden aan met name partijbelangen. De economische principes willen daardoor nog wel eens naar de achtergrond verschuiven. De voornaamste instrumenten van de overheid liggen daarbij op zaken als veranderingen in het minimumloon, subsidie op bepaalde banen, financieel voordeel bij verhuizing en scholing en dergelijke.

Gebruikte begrippen in arbeidsmobiliteit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer
minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productiefactor arbeid
  ... onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.