Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 april 2014

Trading systeem

Trading systeemOnder een (al dan niet computergestuurd) tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures, op basis waarvan beslissingen ten aanzien van het kopen en verkopen van effecten en (vooral) derivaten genomen worden, op een dusdanige wijze, dat onder dezelfde omstandigheden altijd dezelfde verkregen worden.

Ofwel, iedereen die met dit systeem werkt, en dezelfde gegevens (bijv.koersen) als invoer gebruikt zal op hetzelfde moment een koop- of verkoopsignaal krijgen.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: Een populaire en simpele tradingtechniek is het werken met twee voorschrijdende gemiddelden.

We nemen een kort voorschrijdend gemiddelde, en een lang.

Op het moment dat het korte gemiddelde van onder af het lange snijdt spreken we van een koop signaal, en in het omgekeerde geval spreken we van een verkoopsignaal.

Deze techniek wordt ook wel moving-average crossover genoemd.


subsystemen tradingsysteem
subsystemen tradingsysteem


Iedereen die dezelfde waarden voor de voortschrijdende gemiddelden gebruikt zal altijd dezelfde resultaten verkrijgen.

Dergelijke tradingsystemen systemen beschikken vaak over instelbare componenten (variabelen) die het mogelijk maken om het systeem van buitenaf te besturen.

Door deze besturing te vergelijken met de behaalde resultaten is het mogelijk om het geheel te optimaliseren , waarbij dan direct het grote gevaar van curvefitting ontstaat.
Gebruikte begrippen in componenten trading systeem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
moving average crossover
  ... het snijden van twee voorschrijdende gemiddeldes wordt een moving average crossover genoemd het betreft een langlopend en een...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.