Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

Termijnmarkt

TermijnmarktDe Termijnmarkt bestaat naar schatting al ongeveer 5000 jaar, en het is dus zeker geen moderne uitvinding van financiële wizzkids.

Het is bekend dat de Sumeriërs al termijntransacties kenden rond 3000 voor christus.

Rond 1000 voor christus vonden we deze markten al in China, Egypte, India en Arabië.

De termijnmarkten van de Grieken en de Romeinen begonnen al meer op de moderne te lijken en rond 1600 ontstond in Japan een termijnmarkt in rijst.

In 1800 startte de termijnbeurs van Chicago.

De Amsterdamse termijnmarkt is de Financiële Termijnmarkt Amsterdam.

Op de FTA worden financiële termijncontracten (futures) verhandeld, waarbij de naam in de loop der tijden nog wel eens veranderd is.

Het doel van een termijnbeurs is om zekerheden qua prijs te realiseren voor zowel de producent als de afnemer van een grondstof, waarbij het risico wordt ondergebracht bij een speculant, die aan de prijsverschillen hoopt te verdienen, Termijnhandel is dus eigenlijk een handel in risico's.

Het voordeel is ook dat er nu een duidelijke prijsvorming van de grondstoffen op een gecentraliseerde markt op gaat treden en dat deze prijs in het algemeen ook meer stabiel is.

De spelers op de termijnbeurs zijn degenen die van het risico afwillen - Zij worden de hedgers genoemd - en degenen die het risico overnemen, de speculanten.

Er wordt nog wel eens beweerd dat een termijnmarkt een grotere beweeglijkheid van de verhandelde grondsstoffen zou veroorzaken, hoewel er geen enkele serieuze studie bekend is die dit aan zou tonen.

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een termijnmarkt moet voldoen om goed te kunnen functioneren:

1 - de kwaliteit van het product dient goed en meetbaar omschreven te zijn.

2.- de hoeveelheden die geleverd worden dienen gestandaardiseerd te zijn

3.- de plaats en het tijdstip van levering dienen vastgelegd te zijn.

Daarnaast dient er sprake te zijn van een clearinginstantie die de koop- en verkooptransacties reguleert en die de wederzijdse verplichtingen garandeert.
Gebruikte begrippen in termijnmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
termijnbeurs
  ... een termijnbeurs of ook wel goedertentermijnbeurs is een beurs waarop termijncontracten soms in combinatie met opties worden verhandeld...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer

Begrippen waar termijnmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

round turn
  ... een round turnin een termijnmarkt is het aankopen van een termijncontract en het gelijktijd afsluiten door een verkooptransactie van...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
longdebasis
  ... met de term long de basis wordt een term uit de wereld van de goederentermijnmarkt bedoeld die neerkomt...Lees meer
AAT
  ... De aex agrarische termijnmarkt was het organisatorisch deel van de aex optiebeurs waar de handel in agrarische termijncontracten...Lees meer
aex agrarische termijnmarkt
  ... De aex clearing en depository is een werkmaatschappij van amsterdam exchanges waar de afwikkeling en garantie plaatsvinden...Lees meer
ata
  ... De "ata" was vroeger de benaming van de agrarische termijnmarkt amsterdam tegenwoordig een onderdeel van euronext amsterdam...Lees meer
AFFM
  ... De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë...Lees meer
australianfinancialfuturesmarket
  ... De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë...Lees meer
business conduct committee
  ... het business conduct committee is een orgaan van de aex optiebeurs en de financi ële termijnmarkt amsterdam voor tuchtrechtspraak...Lees meer
european futuresclearing corporation
  ... de european futures clearing corporation is een onderdeel van amsterdam exchanges en regelt de administratieve afhandeling en...Lees meer
Manilla international futures exchange
  ... de manilla international futures exchange ofwel kortweg mife is de termijnmarkt van de filippijnen waar koffie copra...Lees meer
financiële termijnmarkt Amsterdam
  ... de financiële termijnmarkt amsterdam ofwel de fta is een volledige dochter van de optiebeurs hier worden financiële termijncontracten futures...Lees meer
AMB
  ... De drielettercode amb is het symbool op de aex termijnmarkt voor termijncontracten op mestbiggen...Lees meer
datum markt
  ... de datummarkt is een bijzonder soort termijnmarkt waarop voor elke datum in de toekomst een koers kan worden vastgesteld van...Lees meer
compenseren
  ... onder compenseren verstaan we het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges door het afsluiten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.