Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

kredietcrisis

KredietcrisisDe term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren, omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen.

De reden hiervoor was het feit dat de posities van banken onduidelijk waren geworden in verband met de problemen rond het aflossen van slechte hypotheken in de USA.

De centrale banken in verschillende landen moesten flink bijspringen om te voorkomen dat deze crisis uit de hand liep.

Op 20 juni 2008 wisten diverse media te melden dat er in de USA door de FBI 400 arrestaties waren verricht (onder de codenaam "Operatie Malafide Hypotheken", in verband met de kredietcrisis, met name spelers in de huizenmarkt aan, zoals hypotheekverstrekkers en makelaars.

Zij worden ondermeer verdacht van verscheidene vormen van fraude met hypotheken.

De verkoop van leningen aan mensen die zich deze niet konden permitteren, ligt aan de basis van de huidige kredietcrisis.

Maar nu waren voor het eerst een tweetal hooggeplaatste managers, Ralph Cioffi en Matthew Tanninvan Bear Stearns gearresteerd op verdenking van fraude.

Deze zakenbank was in maart ingestort ten gevolge van de kredietcrisis.

Een aantal grote aan Wall Street genoteerde bedrijven moeten zich verantwoorden voor hun aandeel in het ontstaan van de kredietcrisis.

De managers Cioffi en Tannin beheerden een tweetal hedgefondsen die in de zomer van 2007 ineen stortten vanwege een portefeuille met subprime-hypotheken die te riskant bleek te zijn.

Ze worden ervan verdacht al langer geweten te hebben dat er problemen met de hedgefondsen waren maar gewoon daar zijn gegaan alsof er niets aan de hand was, in plaats van contact op te nemen met de aandeelhouders.

Uiteindelijk leidde dit in maart 2008 tot de ondergang van de bank Bear Stearns die al bestond sinds 1923.
Gebruikte begrippen in kredietcrisis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
fraude
  ... onder fraude verstaan we hier het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken bij bedrijven adminstratie betalingen en dergelijke...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hedgefondsen
  ... hoewel het begrip hedging vooral betrekking heeft op het wegnemen van risico's geldt dat zeker niet voor hedgefondsen...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer

Begrippen waar kredietcrisis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
aandelenselectie
  ... met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen...Lees meer
barter trade
  ... Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel...Lees meer
black monday
  ... black monday is de "zwarte dag van wallstreet" op 19 okt1987 de dow jones index kelderde op deze vrijdag met...Lees meer
madoff
  ... begin 2009 werden beleggers over de gehele wereld opgeschrikt door een grootscheepse beleggingsfraude in wat later de madoff zaak zou...Lees meer
too big to fail
  ... we zeggen van een bank dat deze too big to fail is als een faillissement zo'n grote...Lees meer
financiële waarden
  ... onder financiële waarden verstaan we aandelen in financiële instellingen zoals banken verzekeraars en bankverzekeraars kortom de aandelen die een...Lees meer
bonusplafond
  ... onder het zogenaamde bonusplafond verstaan we de regel in de een nieuwe gedragscode voor bankiers dat de bonus van de...Lees meer
valuebelegger
  ... een zogenaamde valuebelegger is een belegger die voornamelijk belegt in value aandelen dit zijn aandelen die volgens bepaalde deskundigen een hogere...Lees meer
bad bank
  ... Een bad bank is een bank die alle financi ële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
vuilnisbank
  ... een bad bank is een bank die alle financiële producten opkoopt waarvan de waarde voor zover aanwezig niet of...Lees meer
bankverzekeraar
  ... Een bankverzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen ã©ã©n organisatie...Lees meer
conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer
g20
  ... de zogenaamde g20 komt regelmatig bijeen op een zogenaamde "g20 top" de landen die deel uit maken van de g20...Lees meer
impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
altagarantie
  ... De alt a garantie was een door de nederlandse staat geboden garantie voor banken die besmette amerikaanse hypotheekbeleggingen...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
valueaandeel
  ... een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en een lage koers winstverhouding...Lees meer
upside down sitting
  ... de upside downside ratio behoort tot de zogenaamde breath indicatoren...Lees meer
opkoopfonds
  ... onder een opkoopfonds verstaan we een beleggingsfonds of groep grote beleggers die samenwerken om een meestal in nood verkerend bedrijf...Lees meer
freddie mac
  ... freddie mac is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage corporation...Lees meer
stresstest
  ... onder een stresstest verstaan we een simulatie ter bepaling van het maximale potentiële verlies op een handelspositie gedurende een specifieke...Lees meer
asset backed security
  ... De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect...Lees meer
tapering
  ... de term tapering of ook wel taperen komt uit de hoek van de kredietcrisis tijdens en na de kredietcrisis voerde...Lees meer
defensievebelegging
  ... Een defensieve belegging is een vorm van een aandelen belegging in defensieve fondsen wat nu eigenlijk defensieve fondsen zijn...Lees meer
commissie de Wit
  ... enige tijd na de kredietcrisis werd er een parlementair onderzoek opgestart door de tweede kamer om de oorzaak...Lees meer
directiebonus
  ... een directiebonus of gewoon bonus is een extra betaling buiten het normale salaris bijvoorbeeld bij behaalde resultaten vertrek of domweg...Lees meer
financieringsbehoefte
  ... onder de financieringsbehoefte verstaan we twee zaken 1 het beroep van de rijksoverheid op de kapitaalmarkt 2 de behoefte van bedrijven om...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
mortgage bond
  ... een mortgage bond is een obligatie die gebaseerd is op een groep zwakke leningen waar de bank weer vanaf wilde...Lees meer
bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
garantie door de staat
  ... een zogenaamde garantie door de staat is een vorm van garantie waarbij de staat aan de kredietverlenende...Lees meer
bonusbank
  ... in het politieke jargon is een zogenaamde bonusbank een bank die te hoge bonussen uitkeert aan het topmanagement...Lees meer
BRIC
  ... de term bric is een uitvinding van goldman sachs uit 2001 en staat voor brazili ë rusland india en china...Lees meer
bankiersexamen
  ... In het voorjaar van 2009 kwam minister van financiën wouter bos met het voorstel om een bankiersexamen in te gaan...Lees meer
bkr hypotheek
  ... we spreken van een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar wel een aantekening heeft ook wel een...Lees meer
kredietunie
  ... een zogenaamde kredietunie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven een soort spaarpot vullen waaruit andere bedrijven die deel uitmaken van die...Lees meer
living will
  ... de term living will is ontstaan na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 er kwamen in die tijd...Lees meer
systeembank
  ... een systeembank is een grote bank die een zodanig onderdeel uitmaakt van financiële infrastructuur dat een overheid het zich niet...Lees meer
code banken
  ... de code banken is een set afspraken tussen de banken onderling over het beloningsbeleid met name voor de bonussen...Lees meer
weduwen en wezenfonds
  ... een weduwen en wezenfonds is een fonds dat geschikt is voor zeer risicomijdende beleggers in de praktijk zouden...Lees meer
zwarte maandag
  ... met een zwarte maandag wordt een beursdag bedoeld waarop er een scherpe koersval plaatsvindt ook wel beurskrach of beurscrash genoemd...Lees meer
eurocrisis
  ... de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere...Lees meer
fannie mae
  ... fannie mae is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage freddie mac en fannie mae...Lees meer
financial engineering
  ... onder financial engineering verstaan we het opzetten en afwikkelen van zeer complexe financiële en fiscale constructies...Lees meer
haute finance
  ... als we het hebben over de haute finance dan spreken we over de top van de financiële wereld topbankiers...Lees meer
sivlite
  ... onder de siv lite verstaan we een vorm van de siv ofwel structured investment vehicle dat echter een groter...Lees meer
actuarieel rendement
  ... Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen...Lees meer
bankenheffing
  ... De bankenheffing of bankentaks is bedoeld om wat terug te zien van de grote bedragen aan leningen die de overheden...Lees meer
bankentaks
  ... De bankenheffing of bankentaks is bedoeld om wat terug te zien van de grote bedragen aan leningen die de overheden...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.