Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 12 maart 2014

Pareto optimum

Pareto optimumOnder het Pareto optimum of de optimale allocatie verstaan we een verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden die in overeenstemming is met de wensen van de consumenten.

Het marktmechanisme bij volkomen concurrentie heeft de eigenschap dat producenten hun productie via prijssignalen inrichten volgens de wensen van de consumenten.

Vragen deze consumenten meer van een bepaald goed, dan gaat bij een gegeven aanbod de prijs daarvan omhoog. Deze prijsstijging is voor de producenten een signaal hun aanbod uit te breiden. Men zegt dan ook wel dat het marktmechanisme bij volkomen concurrentie automatisch een situatie van optimale allocatie tot stand brengt.

Maar er zijn situaties waarbij dit niet goed werkt. We spreken dan van marktfalen.

Wet van Pareto

We kennen ook nog de wetten van Pareto waarbij gesteld wordt dat 80% van de opbrengst wordt gehaald met 20% van de inzet en de overige 20% van de opbrengst de resterende 80% van de inzetbare middelen opslokt. Het is dus economisch om naar een 80% niveau te streven.
Gebruikte begrippen in pareto optimum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

allocatie
  ... De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.