Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 12 maart 2014

Adam Smith

Adam SmithAdam Smith leefde van 1723 tot 1790. Hij was een Schotse moraalfilosoof en econoom. Economie was in die tijd nog erg ontwikkeld en Adam Smith wordt dan ook beschouwd als de grondlegger van de economische wetenschap zoals we die nu kennen. In 1776 publiceerde Adam Smith het later beroemd geworden boek "Wealth of Nations". Dit boek heeft grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het economisch denken.

Smith pleit er in zijn boek voor de mensen vrij te laten in hun handelen. In zijn optiek is het zo dat terwijl iedereen zijn eigen belang aan het nastreven is, het gemeenschappelijk belang hierdoor het beste wordt gediend. Deze economische benadering wordt wel het klassiek liberalisme genoemd. Een onzichtbare hand ('invisible hand zegt Smith') zorgt er bij het klassiek liberalisme voor dat het economisch systeem een zo groot mogelijke welvaart tot stand brengt. Deze welvaart komt dan aan iedereen ten goede.

Adam Smith gaf een beroemd voorbeeld dat we later nogal eens tegenkomen. Namelijk het voorbeeld van de speldenfabriek. Hierbij demonstreert hij hoe arbeidsverdeling tot een grotere arbeidproductiviteit leidt. Voor het maken van een speld zijn een aantal handelingen noodzakelijk. Denk aan het trekken van de draad. Het afknippen van de draad. Het plaatsen van de kop en het slijpen van de punt. Als één persoon al deze handelingen om een speld te maken zelf moet verrichten dan zou zijn productie erg laag zijn omdat hij steeds om moet schakelen en steeds nieuwe gereedschappen moet pakken. Maar als iedereen zich toelegt op één onderdeel van het productieproces dan kan het resultaat worden verhonderdvoudigd.

Of het plezier in het werk van de speldenmaker er erg op vooruitgaat is natuurlijk sterk de vraag. Daarom is in veel branches waar men naar kwaliteit streeft deze sterke arbeidsverdeling in de loop der tijd weer losgelaten.


De invisible hand van Adam Smith


Adam Smith hanteerde de term invisable hand om de krachten te beschrijven die de markten draaiend houden in een volkomen vrije markt van schaarse goederen, gebaseerd op het kapitalistische systeem. Adam Smith gaat er daarbij van uit dat ieder individu uiteindelijk probeert om een maximale eigenbelang na te streven.

De noodzakelijke interactie tussen de spelers op de markten zorgt voor uitwisseling van goederen en diensten. Deelname aan dit geheel garandeert een beter eigenbelang dan wanneer er niet deelgenomen wordt. De markt die ontstaat op basis van deze uitgangspunten is dusdanig ideaal dat er geen enkele vorm van sturing of controle meer noodzakelijk is.

Het wederzijds belang is zo groot dat iedereen er vanzelf aan meewerkt om het geheel optimaal in stand te houden. Deze invisible hand stuurt dus de markt

Gebruikte begrippen in Adam Smith


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
invisible hand
  ... de term invisible hand is afkomstig van de econoom adam smith deze onzichtbare hand 'invisible hand' zorgt er in zijn...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liberalisme
  ... het liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez faire gedachte binnen het liberalisme vinden we...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
schaarse goederen
  ... onder schaarse goederen verstaan we de goederen die alleen kunnen worden aangeschaft door productiemiddelen aan andere gebruiksmogelijkheden te onttrekken...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar Adam Smith in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
Jean Baptiste Say
  ... jean baptiste say 1767 1832 is een klassiek econoom afkomstig uit frankrijk...Lees meer
neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.