dinsdag 10 september 2013

Sequential setup

Sequential setupDe theorie van de sequential setup is afkomstig van Tom de Marco.

Hierbij wordt er gekeken of de afgelopen 9 handelsdagen elke dag lager sluit dan vier dagen ervoor.

In dat geval is er sprake van een sequential setup, die aangeeft dat de markt fors oversold aan het raken is, en dat een omslag waarschijnlijk is.Voor een verkoopsignaal geldt exact het tegenovergestelde.

In de grafiek hieronder zien we de sequential setup aangegeven met de pieken in de onderste grafiek.

We zien dat de voornaamste toppen en dalen inderdaad netjes aangegeven worden maar dat er ook sprake is van een flink aantal foute signalen.

Wil de sequential setup bruikbaar zijn, dan zal deze vergezeld moeten gaan van een of meer goede timing hulpmiddelen.
Gebruikte begrippen in sequential setup


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer
oversold
  ... onder het oversluiten van een lening verstaan we een overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer waarin wordt...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.