Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 16 september 2013

Sentiment

Sentiment

sentiment
klik voor grotere afbeelding
Misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten van de optiebeleggers.

Bijvoorbeeld het omzetvolume en veranderingen in de open interest kan belangrijke informatie onthullen over de verwachtingen van de handelaren, alsmede van de posities die zij ingenomen hebben.

Het eerste kengetal waar we naar kijken is de omzet.

Dit is het aantal verhandelde contracten in een bepaalde periode zoals een dag of een maand.

Als we dit vergelijken met voorgaande perioden dan kunnen we zien of bijvoorbeeld de omzet in callopties sterk toeneemt, wat op een positieve blik van de handelaren kan duiden.

Een hoge omzet in putopties kan duiden op een negatief sentiment.

Ook open interest kan op een effectieve manier gebruikt worden om het niveau van optimisme of pessimisme in beeld te brengen.

Open interest geeft het aantal openstaande contracten aan in een bepaalde optieserie aan het einde van de handelsdag.

We zien hier dus de vraag naar een bepaalde optie weergegeven.

Als de open interest toeneemt zijn er meer kopers voor deze optie gekomen.

Neemt de open interest af, dan worden de posities kennelijk gesloten en hebben de eigenaren ervan geen vertrouwen meer dat het nog wel goed komt.

Hierbij is het goed te bedenken dat de grote massa er in het algemeen naast zit waar het de richting van de beurs betreft.

Een grote toename van het aantal openstaande callopties zal meestal duiden op het feit dat een koersomslag omlaag eraan zit te komen.

Met name snelle, plotselinge stijgingen zijn verdacht en moeten dus als een contrair signaal worden opgevat.

Maar het kan ook een grote partij zijn die een risico wil afdekken en daar veel optiecontracten voor nodig heeft.

Het is dus belangrijk om inzicht te hebben hoe de handel verloopt en hoe de aantallen tot stand komen.

Ook de put call ratio geeft aan of de trend van de onderliggende waarde opgaand of neergaand is.

Dezeputcall ratio wordt elders diepgaand besproken.  Zie bij put call ratio Het is als trader dus van groot belang om inzicht te hebben in de krachten die de markt sturen en inzicht in het heersende sentiment is daarbij van heel groot belang.

Ook zijn er in de technische analyse technieken te vinden die het sentiment als uitgangspunt hebben. Een belangrijke is bijvoorbeeld het trendkanaal systeem dat een extreem goed trackrecord kent qua voorspellen van het sentiment en daarmee de beurs.
Gebruikte begrippen in sentiment


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
openstaande contracten
  ... onder openstaande contracten verstaan we in de optiewereld het totaal aan uitstaande opties in een bepaalde optieklasse...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optieserie
  ... onder een optieserie verstaan we opties met gelijke onderliggende waarde is er sprake van een andere uitoefendatum en of uitoefenprijs dan...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
trackrecord
  ... in de de economie onder een track record verstaan we de prestaties uit het verleden van een onderneming...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar sentiment in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
new high new low indicator
  ... bekende indicator om een indruk van de markt als geheel te geven...Lees meer
NH NL
  ... de new high new low indicator nh nl telt het...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
voorwetenschap
  ... voorwetenschap is een andere benaming voor voorkennis ofwel het beschikken over koersgevoelige informatie voordat deze publiekelijk bekend is...Lees meer
achterblijver
  ... We spreken van een achterblijver bij een aandeel dat het al geruime tijd slechter doet dan een bepaalde norm waarbij...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beursgraadmeter
  ... een beursgraadmeter moet een indicatie geven van het sentiment op de beurzen maar omdat in de media in het algemeen...Lees meer
kicking
  ... het kicking koerspatroon is afkomstig uit de wereld van de candlestickanalyse het patroon laat zich als volgt verklaren...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
analyseren van aandelen
  ... Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
crash
  ... crash of krach zijn gebruikte uitdrukkingen voor een beurscrisis ofwel een plotseling ineenstorting van de koersen de meest bekende zijn de...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers
  ... de koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor...Lees meer
koersbeweging
  ... de verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde op de beurs van een effect...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
paniekaankoop
  ... onder een paniekaankoop verstaat men het kopen van effecten tegen hoge prijzen als gevolg van de verwachting dat de markt...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
advisory sentiment index
  ... De average directional movement index rating ofwel adxr is een indicator die gelijk is ontwikkeld met...Lees meer
hinesratio
  ... de hines ratio is de berekening van een uitgebreide vorm van de put call ratio waarbij de volumes meegenomen...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
marktsentiment
  ... we spreken van het marktsentiment bij een vorm van massapsychologie die bedoeld is om te kijken of de meerderheid van...Lees meer
systeemtrader
  ... een systeemtrader is een handelaar in aandelen en afgeleide producten derivaten die werkt volgens een vast geautomatiseerd meestal volledig mechanisch...Lees meer
blowoff top
  ... een blow off top is een koerspatroon uit de technische analyse een blow off top is een snelle stijging...Lees meer
stemmingsindex
  ... een stemmingsindex is een index van de stemming op de effectenbeurs zodat er op het op zich zeer belangrijke sentiment...Lees meer
member short ratio
  ... de member short ratio of msr is een sentiment indicator die de short selling dus het verkopen van...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
callputratio
  ... de call put ratio is de verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties over een bepaalde periode...Lees meer
krach
  ... een krach of crash zoals een plotselinge val van de effectenbeurzen over de gehele linie wordt genoemd is meestal een...Lees meer
het kan niet missen nieuws
  ... soms zit u lekker in de auto in de file naar uw radio te luisteren en...Lees meer
posities draaien
  ... we spreken van het posities draaien van of het draaien van posities als beleggers gaan beleggen volgens een andere...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
barrons confidence index
  ... Een wekelijkse index van bedrijfsobligaties die door barron's een uitgave van "dow jones" wordt gepubliceerd...Lees meer
openingskoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
ondergewaardeerd
  ... we zeggen dat een fonds sector regio of markt ondergewaardeerd is als deze volgens de markt of een beleggingsanalist een...Lees meer
buoyant
  ... de term buoyant betekent letterlijk de opwaartse druk die een lichaam in water ondervindt...Lees meer
beursrisico
  ... het beursrisico speelt vooral een rol bij verhandelbare effecten de beurs wordt op en neer bewogen door sentiment waarbij hebzucht...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer
beursstemming
  ... de effectenbeurs kent een eigen terminologie om de beursstemming weer te geven op een bepaalde dag of over een afgelopen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.