Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 10 september 2013

goud

GoudGoud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent. Toch is het niet het meest gebruikte of het meest zeldzame metaal ter wereld. Het ontleend zijnstatus aan de erkenning. De gehele wereld erkent goud als waardevol. Waarom? Omdat het goud is. Goud houdt onder alle omstandigheden zijn waarde. Natuurlijk schommelt de koers maar in wat moeilijker economische of politieke tijden vlucht iedereen met wat vermogen weer in goud.

Goud blijft dan ook zeer gewild. In vele landen vormt goud nog een belangrijk deel van de internationale reserves. Ook een deel van de IMFparticipaties zijn in goud uitgedrukt. Goud is een Edel metaal dat als algemeen aanvaard ruilmiddel nog steeds internationaal van grote betekenis is.

Waarschijnlijk gaat ook u er van uit dat de handel in goud (gold bullion investing zeggen de Amerikanen) helemaal niets voor u is en iets is dat overgelaten moet worden aan mensen die ervoor geleerd hebben. Natuurlijk valt het merendeel van de handelaren in goud in deze categorie.

Maar er zijn een paar wegen die een instap in de goudhandel een stuk simpeler maken en daarmee kan ook voor u goud een goede belegging zijn. Om te beginnen is goud waarschijnlijk een van de gemakkelijkst te verhandelen beleggingsvormen. Het wordt over de gehele wereld en letterlijk 7 dagen per week en 24 uur per dag verhandeld. U kunt dus in elk land gebruik maken van deze investeringsmogelijkheid.

Natuurlijk is ook altijd aan u verteld dat u niet alles op een ding moet zetten maar uw risico moet spreiden.

En daarom hoort goud in elke serieuze portefeuille thuis. Al was het maar omdat goud meestal een andere koers vaart dan papieren investeringen zoals aandelen en obligaties.In spannende tijden vluchten veel mensen naar het stabiele goud, wat automatisch al prijsstijgingen zal geven.

Daarnaast laten ze de andere beleggingsvormen voor wat ze zijn en die verminderde vraag zorgt daar voor daling.

Uit een oogpunt van spreiding van een beleggingsportefeuille is goud dus een uitstekende belegging.

Een hoeveelheid goud in uw portefeuille kan zorgen voor een veel stabielere portefeuille. Veel adviseurs gaan uit van 5 tot 10 procent om een effectieve demping van schommelingen te bereiken. Ziet u de toekomst somber in dan zou zelfs een hoger percentage te overwegen zijn.

Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van gouden munten. Bijvoorbeeld de maple leaf, de American Eagle of de Krugerrand. Deze munten zijn uit puur goud samengesteld en worden wereldwijd als betrouwbaar herkend.

De Eagle wordt daarbij ook nog gegarandeerd door de overheid in de USA. De American Eagle is een flexibele en liquide beleggingsvorm omdat de munt gemakkelijk in cash omgewisseld kan worden op elk gewenst moment.

De waarde is gekoppeld aan de goudprijs op de spotmarkt met een klein percentage kosten voor het aanmaken(slaan) van de munt. Dus als u dacht dat investeren in goud lastig was, het tegendeel is waar.

Ook bestaan er banken waar u een speciale goudrekening kunt aanhouden zodat u niet zelf het kostbare materiaal behoeft te bewaren.


Fysiek goud als beleggingsobject


Veel beleggers overwegen om fysiek goud als onderdeel van hun vermogen op te nemen.
En daar is zeker iets voor te zeggen. Goud heeft een aantal eigenschappen die we bij geen enkele andere beleggingsmogelijkheid terug vinden.

Goud heeft al duizenden jaren gefungeerd als opslag van waarde en dat zal het beslist wel blijven doen ook.

Er zijn bij goud verder geen tegenpartij of anderen betrokken waarbij je altijd het risico hebt dat deze niet leveren of op een andere manier hun afspraken niet nakomen.

Goud is zowel bestand tegen inflatie als deflatie

Goud is in de loop der tijden alleen maar duurder geworden. Gezien de hoeveelheid goud die op papier wordt verhandeld zes keer groter is dan de fysiek bekende hoeveelheid zal dat niet snel veranderen.

Goud wordt meer waard in tijden van economische en politieke problemen. Andere beleggingsvormen gaan dan meestal juist omlaag.

Kan er dan helemaal niets mis gaan met goud?

Was dat maar waar. De waarde van goud kan absoluut dalen. Het is meermalen fors gedaald en dat zal in de toekomst beslist ook wel weer een keer gebeuren.

Wat echter ook bij daling overeind blijft is dat de hoeveelheid goud eindig is. Maar de vraag stijgt eerder. Stijgende vraag bij gelijkblijvend aanbod geeft volgens alle economische modellen een prijsstijging.

Dus als we geld niet kopen als geldelijke belegging, dan is het misschien waard om er in te investeren vanwege de rust die het kan geven.

Goud wordt over de hele wereld als betaalmiddel geaccepteerd en kan in veel gevallen als vervanging van papiergeld dienen.

Dus voor iedereen die zich af en toe toch wel zorgen maakt over de toekomst, een belegging in goud is dan toch wel de beste lange-termijn belegging die er bestaat.


Gebruikte begrippen in goud


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
bullion
  ... de engelse term bullion staat voor goud of andere edelmetalen in een staaf of in munten...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
internationale reserves
  ... de zogenaamde internationale reserves worden gevormd door het totaal van de door alle landen aangehouden reserves...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
maple leaf
  ... de maple leaf is een massief gouden munt afkomstig uit canada vanwege de gemakkelijke opslag de hoge mate van zuiverheid...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overwegen
  ... we spreken van overwegen als we een aandeel sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de...Lees meer
papiergeld
  ... papiergeld is de verzamelnaam van geld in de vorm van muntbiljetten en bankbiljetten indien de overheid zelf geld in omloop brengt spreekt men ook...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
spotmarkt
  ... cashmarkt is een ander woord voor de contante markt of spotmarkt de markt in direct te leveren grondstoffen in tegenstelling...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer

Begrippen waar goud in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
devaluatie
  ... onder devalutie verstaan we het afwaarderen van een munteenheid valuta ten opzichte van ander munteenheden ten opzichte van...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
grondstoffen termijnhandel
  ... op de verschillende grondstoffenbeurzen worden termijncontracten op grondstoffen verhandeld...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
Hong Kong futures exchange
  ... de hong kong futures exchange verhandeld vooral contracten op de hang seng index goud en de hibor...Lees meer
voorwaardentradingsysteem
  ... veel beleggers denken met een computergestuurd tradingsysteem de pot met goud over de drempel van de deur naar binnen...Lees meer
actual market
  ... De zogenaamde actual market die ook wel cash market of spot market wordt genoemd is de markt waarop grondstoffen...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
platina
  ... naast goud en zilver behoort ook platina tot de edelmetalen die via termijnmarkten en grondstoffenbeurzen worden verhandeld platina heeft een...Lees meer
goederenmarkt
  ... de goederenmarkt is de markt waarop internationale aan en verkooptransacties in stapelgoederen die al dan niet op termijn zijn afgesloten...Lees meer
mercantilisten
  ... de mercantilisten van de 17e eeuw zagen de in die tijd bloeiende internationale handel als de voornaamste bron van hun...Lees meer
metaaldekking
  ... onder de metaaldekking verstaan we de verhouding van de reserves aan edele metalen meestal goud ten opzichte van de bankbiljettencirculatie...Lees meer
intercommodityspread
  ... onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in...Lees meer
bolsa de mercadorias futures exchange
  ... onder de bolsade mercadorias &amp futures exchange verstaan we de termijnbeurs van sã£o paulo in brazili ë...Lees meer
dekkingsvoorschriften bankbiljetten
  ... met de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de bankwet waarbij de nederlandsche bank nv een bepaald...Lees meer
dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer
EMF
  ... het europees monetair fonds meestal aangeduid met emf was een fonds ten tijde van de europese gemeenschap waarin...Lees meer
europees monetair fonds
  ... het europees monetair fonds meestal aangeduid met emf was een fonds ten tijde van de europese gemeenschap waarin...Lees meer
goud optie
  ... een goudoptie is een optie met het edelmetaal goud als onderliggende waarde amsterdam exchanges noteert goudopties met een onderliggende waarde van...Lees meer
COMEX
  ... het commodities exchange centre is een grondstoffenbeurs in new york waar onder andere goud cacao katoen en koffie...Lees meer
commodities exchange centre
  ... het commodities exchange centre is een grondstoffenbeurs in new york waar onder andere goud cacao katoen en koffie...Lees meer
commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
semis
  ... de term semis komt uit de wereld van de grondstoffenhandel en wil zoveel zeggen dat bepaalde grondstoffen zijn voorbewerkt...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
harde commodities
  ... in de wereld van de termijnhandel spreekt men van harde commodities bij grondstoffen als bijvoorbeeld edelmetaal zoals goud platina...Lees meer
international options clearing
  ... de international options clearing corporation ofwel iocc is het...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
halvering blockvergoeding
  ... bij cryptocoins is sprake van een vorm van opzoeken van de blokken waarin de transacties in de munt definitief...Lees meer
goldwarrant
  ... een gold warrant is een warrant die ofwel los verhandeld wordt of onderdeel uitmaakt van een combinatie met een ander...Lees meer
internationale reserves
  ... de zogenaamde internationale reserves worden gevormd door het totaal van de door alle landen aangehouden reserves...Lees meer
internationale liquiditeiten
  ... de zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta...Lees meer
nationaal liquiditeitsoverschot
  ... het nationaal liquiditeitsoverschot is de opgetreden verandering over een bepaalde periode waarbij meestal een jaar wordt genomen in de officiële...Lees meer
vrije goudprijs
  ... de vrije goudprijs is de prijs van goud in de vrije commerciële markt zoals die bijv op de goudmarkten...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
BBF
  ... bbf is een afkorting van bolsa brasileira de futuros een grondstoffenbeurs in brazili ë...Lees meer
bolsa brasileira de futuros
  ... de bolsa brasileira de futuros vaak afgekort tot bbf verstaan we een vroegere grondstoffenbeurs in sã£o paulo...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
goudendeviezenreserves
  ... de goud en deviezenreserves zijn het totaal van de reserves aan goud en deviezen van de staat ondergebracht...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
goudkern standaard
  ... onder een goudkernstandaard verstaan we een geldstelsel waarbij de bankbiljetten wel gedekt zijn door goud maar het publiek niet de...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
goudtermijnmarkt
  ... de goudtermijnmarkt is een door het bedrijf "goudtermijnmarkt amsterdam bv" gecreëerde mogelijkheid voor de handel in termijncontracten in goud...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
edelmetaalopties
  ... onder edelmetaalopties verstaan we in amsterdam verhandelbare opties die goud of zilver...Lees meer
ounce
  ... een ounce moet eigenlijk een "troy ounce" zijn...Lees meer
zilverbon
  ... de term zilverbon werd vroeger wel gebruikt voor bankbiljetten een bankbiljet was tenslotte een bon die in theorie recht gaf op...Lees meer
bullion
  ... de engelse term bullion staat voor goud of andere edelmetalen in een staaf of in munten...Lees meer
goudswap
  ... onder een goudswap verstaan we de verkoop van goud waarbij de terugkoop op later datum eveneens al geregeld is...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
gouden munt standaard
  ... de gouden munt standaard is het meest volledige door goud gedekte geldstelsel de bankbiljetten zijn gedekt door goud en...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
commodities
  ... onder de verzamelnaam commodities verstaan we goederen en grondstoffen zoals koffie sojabonen katoen goud etc commodities zijn meestal via termijncontracten...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.