Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 10 september 2013

geschreven putoptie

Geschreven putoptieEen geschreven putoptie, ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum af te nemen tegen de afgesproken prijs als daarom wordt gevraagd door de eigenaar van een gekochte put.

Deze afnameplicht is absoluut, dus niet afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde, zelfs al is deze in theorie waardeloos geworden.

Omdat er sprake is van een koopverplichting moet bij het openen van de positie een waarborgsom, de zogenaamde margin worden gestort.

Mocht de koers van de onderliggende waarde fors dalen dan kan bijstorten noodzakelijk zijn.

Mocht de onderliggende waarde ver gedaald zijn, zodat de putoptie fors "in-the-money" is dan is de kans heel groot dat de opties wordt uitgeoefend omdat het voor de koper geen zin heeft om op zijn geld te wachten tot de expiratiedatum als hij het nu al krijgen kan.

Er moet dan natuurlijk wel sprake zijn van een amerikaanse optie.

Column geschreven putoptie

Het verkopen van Put opties.

Eerder hebben we gezien, dat je Call opties kunt schrijven (verkopen) en zo door het innen van de premie wat extra rendement op je aandelen kunt maken. Maar behalve callopties kenden we ook putopties. Dus die zou je ook kunnen schrijven? Inderdaad, dat kan.

De koper van een putoptie heeft het recht zijn aandelen tegen de afgesproken prijs te verkopen. Dat betekent dat de schrijver van de put optie de plicht heeft deze aandelen af te nemen. Hoe ver de koers ook gedaald is. Dat dit schrijven van putopties  een gevaarlijke bezigheid kan zijn hebben velen in de loop der jaren ontdekt bij een plotselinge koersval. Als je het geld niet hebt om de aandelen te kopen als je daartoe verplicht wordt, zullen er rare dingen gaan gebeuren, en kunt u met een forse schuld blijven zitten.

Waarom is iemand dan zo gek om putopties te schrijven? Nu, allereerst omdat hij een aandeel graag wil hebben. Stel, het aandeel ABC staat in april op een koers van 50. U kunt het dan gewoon voor die koers kopen. Maar er is een alternatief: Als u de put ABC okt 50 schrijft, en u ontvangt daarvoor 3,00 per optie, ofwel 300 per contract, dan koopt u de aandelen in juli eigenlijk voort 50 – 3 = 47. Maar dat betaalt u ook als ze op 25 staan. Dan lijdt u direct bij aankoop een verlies. Dit verlies is onze uitoefenprijs van 50, minus de koers van vandaag (25) maar met de ontvangen premie van 3 er bij opgeteld. We verliezen 22.  Maar stel nu dat u de aandelen direct in april gekocht had? . Dan was u ook 25 per aandeel kwijt geweest. Meer verlies dan de 22 van nu.

Het risico van het schrijven van een putoptie is daarmee zelfs wat kleiner dan het hebben van het aandeel. Mits we absoluut over het geld beschikken om ze te kopen. Zou het aandeel boven de 50 gestegen zijn, dan wil niemand ze meer voor 50 verkopen. U wordt dan niet aan uw plicht tot afnemen op 50 gehouden, en de premie voor de putoptie is verdiend. U hebt 300 aan de transactie overgehouden, zonder dat u de aandelen ooit hebt gehad.

Daarmee hebben we dus de tweede reden voor het schrijven van putopties te pakken: we rekenen erop, dat de aandelenkoers zal stijgen, we onze verplichting dus niet na behoeven te komen, en de ontvangen premie in de zak kunnen steken.

Maar nogmaals, doe dit nooit als u de aandelen niet kunt betalen. Een optiecontract is echt een contract. Een contract dat u zal dwingen om te kopen. Uw bank zal daarom een zekerheid van u vragen, een zogenaamde margin. Dit om er zeker van te zijn dat u in geval van nood uw verplichtingen altijd na kunt komen.

Maar alles op een rijtje zettend mogen we stellen dat het schrijven van putopties geen werk voor beginners is.

Gebruikte begrippen in geschreven putoptie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersval
  ... een koersval is een plotseling optredende scherpe koersdaling die in het algemeen op een onverwacht moment komt...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
waarborgsom
  ... onder een waarborgsom die ook wel cautie genoemd wordt verstaan we een som geld die als zekerheid dient dat de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar geschreven putoptie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.