Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 6 september 2013

Aanmerkelijk belang

Aanmerkelijk belangWe spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage (meestal 5%) van het aandelenkapitaal van een vennootschap vertegenwoordigt.

Volgens de wet is er sprake van een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige in de loop van een aantal jaren voor een bepaald deel en dan x% (zie verderop) van het nominaal gestorte kapitaal onmiddellijk aandeelhouder of middellijk aandeelhouder is geweest. Het bezit van een echtgenote telt hierbij ook mee.

Ook worden aandelen die in bezit zijn van zijn bloed en aanverwanten in de rechte linie (grootouders, ouders, schoonouders, kinderen en kleinkinderen) en in de tweede graad van de zogenaamde zijlinie zoals broers, zusters, zwagers en schoonzusters meegeteld.

Voor de exacte aantallen en percentages die gelden op een bepaald moment doet men er goed aan een fiscalist of de belastingdienst te raadplegen aangezien deze in de loop van de tijd kunnen veranderen.

De winst uit aanmerkelijk belang wordt voor de inkomstenbelasting belast in Box 2.

Bij verkoop van deze zogeheten aanmerkelijkbelangaandelen is het verschil tussen de koers waarop de aandelen verkregen zijn (ook wel verkrijgingsprijs ) genaamd en de vervreemdingsprijs (dus de koers waarop de aandelen weer verkocht zijn) belast.

Vertalingen aanmerkelijk belang

Engels: Substantial participation
Duits:  Wesentliche Beteiligung
Frans:  Participation substantielle / participation importante

Gebruikte begrippen in aanmerkelijk belang


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
onmiddellijk aandeelhouder
  ... we spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit dus niet via andere...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar aanmerkelijk belang in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
boxenstelsel
  ... onder het boxenstelsel verstaan we een nieuw onderdeel van wet inkomstenbelasting 2001 sinds 1 januari 2001 worden de inkomsten ingedeeld in...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.