zaterdag 19 mei 2018

compensating balances


Compensating balances


Onder compensating balances verstaan we al of niet verplicht aan te houden creditsald, .
Op deze saldi wordt dan in het algemeen geen rente vergoed. Dit aanhouden van saldi moet dan gezien worden als een vorm van compensatie voor diensten die men ontvangen heeft. Waar normaal gesproken voor diensten betaald moet worden, worden die nu betaald uit de rente-inkomsten uit de verplichte creditsaldi. .


compensating balances zijn een soort vruchtgebruik

Je zou het een soort van "vruchtgebruik" kunnen noemen. De omvang van de saldi is allereerst gekoppeld aan de te ontvangen vergoeding. Hoe hoger deze is, hoe groter de omvang. Daarnaast is de rente van belang. Hoe hoger de rente, hoe kleiner de saldi mogen zijn om toch voldoende op te brengen. We komen deze constructie bij banken wel tegen, bijvoorbeeld in het betalingsverkeer.