donderdag 5 januari 2017

ecart

ecart


Onder het ecart verstaan we de uitdrukking voor het verschil tussen een termijnkoers en contante koers, zonder daarbij het onderscheid in agio en disagio te maken.

Het is gebruikelijk om verschillen tussen termijn en contante koersen uit te drukken in punten of centen.

De term Ecart wordt daarnaast ook nog gebruikt om het verschil tussen twee rentes aan te geven.