donderdag 10 november 2016

Astronomisch beleggen

Astronomisch beleggen


Astronomisch beleggen wordt wel gebruikt in plaats van astrologische beleggen waarbij beide termen vermoedelijk door elkaar worden gebruikt.

We spreken van astronomisch beleggen als cycli van bijvoorbeeld beurzen of aandelen gekoppeld worden aan planeetstanden etc.

Een techniek die zowel felle voorstanders kent als, met name door het ongrijpbare karakter, ook vele tegenstanders