zaterdag 6 augustus 2016

certified stocks

certified stocksOnder het begrip certified stocks verstaan we voorraden van bepaalde grondstoffen die door een bevoegd orgaan zijn geïnspecteerd en waarvan de kwaliteit goed genoeg bevonden is om gebruikt te worden als onderliggende waarde voor termijncontracten.

Ook wel certified stocks of "stocks in deliverable position" genoemd.

 Voor alle duidelijkheid, certified stocks heeft dus niets met stock in de betekenis van aandeel van doen.
Gebruikte begrippen in certified stocks


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
stocks
  ... stocks is de gebruikelijke kreet voor aandelen bij beleggers onder elkaar...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer