Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

vrijdag 5 augustus 2016

Woonplaats

WoonplaatsIn de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van

1. een natuurlijk persoon de plek waar hij "rechtens aanwezig geacht wordt te zijn".

Dat wil niet zeggen dat hij daar ook daadwerkelijk aanwezig is.

Bedoeld wordt hierbij een bepaald huis (met een adres).

2. Bij een rechtspersoon is de woonplaats de gemeente (of andere territoriale eenheid) waar deze volgens de statuten of volgens wettelijk voorschrift haar zetel heeft.