vrijdag 5 augustus 2016

Woonplaats

WoonplaatsIn de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van

1. een natuurlijk persoon de plek waar hij "rechtens aanwezig geacht wordt te zijn".

Dat wil niet zeggen dat hij daar ook daadwerkelijk aanwezig is.

Bedoeld wordt hierbij een bepaald huis (met een adres).

2. Bij een rechtspersoon is de woonplaats de gemeente (of andere territoriale eenheid) waar deze volgens de statuten of volgens wettelijk voorschrift haar zetel heeft.
Gebruikte begrippen in woonplaats


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


domicilie
  ... de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
zetel
  ... onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon...Lees meer

Begrippen waar woonplaats in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
afkondiging
  ... Een afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld iszo dient een huwelijk...Lees meer
domicilie
  ... de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer
gedomicilieerdewissel
  ... onder een gedomicilieerde wissel verstaan we een wissel die betaalbaar is gesteld in de woonplaats van een derde bijvoorbeeld...Lees meer
zetel
  ... onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon...Lees meer
vreemdelingenbeslag
  ... het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd...Lees meer