vrijdag 5 augustus 2016

werknemerspremie

werknemerspremieDe werknemerspremie is de door de werknemer te betalen premie voor de sociale verzekeringen.
Gebruikte begrippen in werknemerspremie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer