vrijdag 5 augustus 2016

werkgeverspremie

werkgeverspremieDe werkgeverspremie is de door de werkgever te betalen premie voor de sociale verzekering.