zaterdag 6 augustus 2016

oorzaken van inkomensverschillen

oorzaken van inkomensverschillenDe oorzaken van inkomensverschillen kunnen bijvoorbeeld zaken zijn als het verschil in talent, ervaring, opleiding, verantwoordelijkheid, zwaarte van het werk, schaarste m.b.t. de deskundigheid, traditie en dergelijke.