dinsdag 2 augustus 2016

nachtwakerstaat

nachtwakerstaatOnder een nachtwakerstaat verstaan we een staatsvorm in de vorm van de kleinst mogelijke overheid die alleen echt onmisbare collectieve goederen regelt zoals de veiligheid en het bestuur.
Gebruikte begrippen in nachtwakerstaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer