vrijdag 5 augustus 2016

Concernverkeer

ConcernverkeerOnder het concernverkeer verstaan we overboekingen en andere vormen van verrekeningen die geheel binnen het eigen bedrijf van een bankinstelling plaatshebben, zoals bijvoorbeeld boekingen ten laste en ten gunste van eigen clienten.

In plaats van concernverkeer spreken we ook wel van eigen verkeer of intern verkeer.