vrijdag 5 augustus 2016

Concernverkeer

ConcernverkeerOnder het concernverkeer verstaan we overboekingen en andere vormen van verrekeningen die geheel binnen het eigen bedrijf van een bankinstelling plaatshebben, zoals bijvoorbeeld boekingen ten laste en ten gunste van eigen cliënten.
Synoniemen van concernverkeer


  • eigen verkeer
  • intern verkeer


Vertalingen van concernverkeer

Engels:  intra-concern payments

Gebruikte begrippen in concernverkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer