vrijdag 5 augustus 2016

compte joint

compte jointAls we het over een compte joint rekeningtype hebben, dan hebben we het over een vorm van een "en / of " rekening.

Een andere mogelijkheid is een zogenaamde gemeenschappelijke rekening die gezamenlijk en als ieder afzonderlijk over de rekening kunnen beschikken.