vrijdag 5 augustus 2016

compte joint

compte jointAls we het over een compte joint rekeningtype hebben, dan hebben we het over een vorm van een "en / of " rekening.

Een compte joint is meer algemeen een rekening op naam van twee of meer personen die zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk over de rekening kunnen beschikken.

Relatie compte joint met de bank


Voor wat betreft het creditsaldo zijn de rekeninghouders hoofdelijk crediteur. Voor wat betreft het debetsaldo zijn zij hoofdelijk debiteur tegenover de bank. Als van één der rekeninghouders komt te overlijden kunnen de andere rekeninghouder(s) over de rekening blij-ven beschikken

Synoniemen voor compte joint


  • gezamenlijke rekening
  • gemeenschappelijke rekening
  • en/of rekening

Vertalingen van compte joint

Engels:  joint account
Duits:   gemeinschaftliches Konto / gemeinsames Konto

Begrippen waar compte joint in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gezamenlijke rekening
  ... onder een gezamenlijke rekening verstaan we een rekening op naam van twee of meer personen...Lees meer