zaterdag 6 augustus 2016

Capaciteitseffect van investeringen

Capaciteitseffect van investeringenOnder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het effect dat investeringen de produktiecapaciteit vergroten.

Hoe sterker het effect hoe aantrekkelijker een investering in het algemeen zal zijn.

Gebruikte begrippen in capaciteitseffect van investeringen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer

Begrippen waar capaciteitseffect van investeringen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


capaciteitseffect
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan...Lees meer