zondag 7 augustus 2016

Budgetelasticiteit van de vraag

Budgetelasticiteit van de vraagDe budgetelasticiteit van de vraag laat zien met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid van een product verandert als het budget met 1% verandert.

Deze verandering is sterk afhankelijk van het soort product.

Zo gaat men bij een stijgend budget niet evenredig meer eten, maar treedt een vorm van stabilisatie op.

Wel zullen bepaalde dure, luxe goederen pas gekocht gaan worden bij een zeker budget.
Gebruikte begrippen in budgetelasticiteit van de vraag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
luxe goederen
  ... een luxe goed is formeel volgens de economie een goed met een inkomenselasticiteit groter dan 1 hierbij houdt het begrip...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer