vrijdag 5 augustus 2016

bevoorschotting

bevoorschottingOnder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie.

Meestal gebeurt dat op basis van onderpand van de goederen die met het krediet worden gefinancierd.

Ook wordt wel de vordering op de afnemer van de goederen als onderpand gegeven.
Gebruikte begrippen in bevoorschotting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer