vrijdag 5 augustus 2016

bevoorschotting

bevoorschottingOnder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie.

Meestal gebeurt dat op basis van onderpand van de goederen die met het krediet worden gefinancierd.

Ook wordt wel de vordering op de afnemer van de goederen als onderpand gegeven.