dinsdag 2 augustus 2016

Niet dooreenleverbaarheid

Niet dooreenleverbaarheidOnder niet dooreenleverbaarheid verstaan we de situatie waarin verschillende coupures van een zelfde fonds niet kosteloos onderling verwisselbaar zijn, wat tot gevolg heeft dat er twee afzonderlijke regels in de Officiële Prijscourant worden vermeld.

Bij levering dient de verhandelde coupure te worden geleverd, omdat anders de koper kosten moet maken om de geleverde stukken in de door hem gewenste coupure te verwisselen.
Gebruikte begrippen in niet dooreenleverbaarheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


coupure
  ... de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
prijscourant
  ... de prijscourant is spraakgebruik voor de officiele prijscourant van de amsterdamse effectenbeurs...Lees meer