vrijdag 5 augustus 2016

Continuation chart

Continuation chartEen continuation chart is een grafiek waarbij de het begin van de looptijd van een futurecontract wordt verbonden met het einde van een vorig, afgelopen contract om zo een grafiek over een langere periode dan die van één contract te verkrijgen.  Wel dienen er maatregelen genomen te worden om meerdere grafieken goed op elkaar aan te laten sluiten.
Gebruikte begrippen in continuation chart


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer