vrijdag 5 augustus 2016

Continuation chart

Continuation chartEen continuation chart is een grafiek waarbij de het begin van de looptijd van een futurecontract wordt verbonden met het einde van een vorig, afgelopen contract om zo een grafiek over een langere periode dan die van één contract te verkrijgen.  Wel dienen er maatregelen genomen te worden om meerdere grafieken goed op elkaar aan te laten sluiten.