vrijdag 15 juli 2016

grading

gradingDe term grading vinden we in de wereld van de goederentermijncontracten.

We hebben het dan over het proces om de kwaliteit van het geleverde te bepalen en te relateren aan de kwaliteit, zoals die in de contracten beschreven staat.

Op basis van de bevindingen wordt er een discount of een premium toegekend op het uiteindelijke fysieke product.
Gebruikte begrippen in grading


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
discount
  ... Met de term discount bedoelen we een onderwaardering van een fonds of een index deze discount kan zowel ten opzichte...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer