maandag 11 juli 2016

Floor broker specialist

Floor broker specialistEen Floor broker specialist is een toegelaten instelling of functionaris van Amsterdam Exchanges die handelt in opties.

De floor broker specialist verenigt de functie van order book official en market maker ineen, en onderhoudt de markt in een of meerdere fondsen door het afgeven van bied- en laatprijzen. Het betreft hier meestal de wat kleinere optiefondsen.

Deze fondsen worden verhandeld zonder tussenkomst van een order book official in dienst van Amsterdam Exchanges.

Onder andere obligatieopties worden verhandeld door een floorbroker specialist.
Gebruikte begrippen in floorbrokerspecialist


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


amsterdam exchanges
  ... Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
floorbroker
  ... een floorbroker is een lid van euronext aex dat gemachtigd is om op de vloer van de optiebeurs orders...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
specialist
  ... een specialist is iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten...Lees meer
toegelaten instelling
  ... bij de aex spreken we van een toegelaten instelling bij een rechtspersoon die gerechtigd is te handelen op de...Lees meer