zondag 3 juli 2016

Sociale premies ten laste van werkgevers

Sociale premies ten laste van werkgeversDe Sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies geheven over het bruto loon dat ten laste komt van de werkgevers.

Deze omvatten naast de betaalde sociale verzekeringspremies ook pensioenpremies en de rechtstreeks door werkgevers betaalde uitkeringen.
Gebruikte begrippen in sociale premies ten laste van werkgevers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
sociale premies
  ... de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de...Lees meer