zondag 3 juli 2016

Sociale premies ten laste van werkgevers

Sociale premies ten laste van werkgeversDe Sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies geheven over het bruto loon dat ten laste komt van de werkgevers.

Deze omvatten naast de betaalde sociale verzekeringspremies ook pensioenpremies en de rechtstreeks door werkgevers betaalde uitkeringen.