maandag 11 juli 2016

Polis voor middelgrote en kleine bedrijven

Polis voor middelgrote en kleine bedrijvenEen Polis voor middelgrote en kleine bedrijven wordt afgekort aangeduid als PMKB.

Het is een polis van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV die de verzekerde dekking geeft voor schade die kan optreden bij het niet betalen van de uitstaande vordering door de debiteur.

Een PMKB is er speciaal voor Nederlandse ondernemingen met een omzet in het binnenland tot ca. een miljoen euro. Bij een PMKB is het mogelijk ook de betalingsrisico's verbonden aan de export met de omringende landen te verzekeren. Een PMKB is een standaardpolis en kent vaste premietarieven.
Gebruikte begrippen in polis voor middelgrote en kleine bedrijven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer