dinsdag 12 juli 2016

Perunage

PerunageGetal kleiner dan 1, geschreven als fractie van 1, bijv. 1/4 =0,25.

Het perunage wordt onder meer toegepast in formules waar rentes ingevuld worden, bijv. 25% wordt dan geschreven als 0,25
Gebruikte begrippen in perunage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer