donderdag 7 juli 2016

persoonlijke zekerheid

persoonlijke zekerheidEen persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur.

Deze zekerheid geeft aan de crediteur voor wie de zekerheid is gesteld het recht om naast de debiteur ook een derde – hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon – die zich met zijn gehele vermogen of met een gedeelte daarvan aansprakelijk heeft gesteld, kan aanspreken, in het geval de debiteur zijn verplichtingen niet nakomt.