donderdag 7 juli 2016

personele inkomensverdeling

personele inkomensverdelingOnder de personele inkomensverdeling verstaan we de verdeling van de inkomens over individuen en huishoudens.
Gebruikte begrippen in personele inkomensverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer