donderdag 7 juli 2016

personele inkomensverdeling

personele inkomensverdelingOnder de personele inkomensverdeling verstaan we de verdeling van de inkomens over individuen en huishoudens.