donderdag 7 juli 2016

Permanente kern

Permanente kernDe permanente kern is dat deel van een kapitaalgoed, dat constant aanwezig is, doordat in een onderneming ieder kapitaalgoed over een bepaalde periode bezien een maximum en een minimum vermogensbehoefte heeft.

De permanente kern komt dus overeen met de minimum vermogensbehoefte.
Gebruikte begrippen in permanente kern


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer

Begrippen waar permanente kern in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kapitaalspits
  ... een kapitaalspits is een vermogensbehoefte die boven een minimum permanente kern aan kapitaalgoederen uitgaat...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer